PRAPUOLENIS JONAS [1900 03 14 Tupikuose (Šakių r.) – 1980 02 28 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], baldininkas, dizaino specialistas, nusipelnęs meno veikėjas.

1921–1980 m. gyveno Kaune (išskyrus 1934–1935 m.).

1919 m. savanoriu įstojęs į Lietuvos kariuomenę tarnavo artilerijos pulko stalių dirbtuvėse. 1921–1923 m. mokėsi Kauno amatų mokyklos medžio ir metalo plastikos skyriuje. 1923–1328 m. – Meno mokykloje lankė K. Sklėriaus skulptūros studiją. Už dalyvavimą streike iš mokyklos buvo pašalintas. Nuo to laiko savarankiškai gamino įvairios paskirties baldus, įsteigė savo baldų studiją, kūrė unikalius meninių baldų komplektus. Nuo 1929 m. dalyvavo dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje. 1930 m. Žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune buvo apdovanotas aukso medaliu. 1934–1935 m. baldų meną studijavo Paryžiuje. 1936 m. grįžęs į Kauną praplėtė savo studiją, Karininkų ramovėje apipavidalino gotikinio stiliaus menę. 1937 m. tarptautinėje Paryžiaus Parodoje už originalų svetainės baldų komplektą buvo apdovanotas aukso, o už kitus medžio dirbinius – sidabro medaliais.
1945 m. eksternu baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto Dekoratyvinės architektūros skyrių. 1940–1941 m. bei 1944–1948 m. dėstė šiame institute. 1948–1956 m. buvo Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikumo dėstytojas, dailiųjų meno darbų skyriaus vedėjas.
Sukūrė apie 120 paprastų, tačiau modernių ir lengvų konstrukcijų baldų. J. Prapuolenis ypatingą dėmesį skyrė ansambliškumui, komponentų derinimui, medžio faktūrai. Jo kurti baldai puošė Kauno karininkų ramovės kunigaikščio Vytauto menę. Populiarino pintinius baldus. Jo tautinio stiliaus baldų buvo įsigiję privatūs asmenys, įstaigos ir muziejai. Be baldų, kūrė suvenyrus iš sidabro, vario, kaulo ir gintaro, panaudodamas liaudies meno motyvus. 1960 m. Vilniuje buvo surengta personalinė J. Prapuolenio darbų paroda.
Klemensas Čerbulėnas išleido monografiją „Jonas Prapuolenis“ (Vilnius, 1970). Pažymint 100-ąsias dailininko gimimo ir 20-ąsias mirties metines, 2000 m. Kauno paveikslų galerijoje buvo surengta retrospektyvinė jo darbų paroda.

nuotrauka 1988 06 14 ant namo (Eivenių g. 5) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1924–1980 m. gyveno dailininkas Jonas Prapuolenis“ (Kauno m. LDT VK 1985 01 31 potv. Nr. 33 p.). Tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. 2007 m. lenta pavogta. 2014 m. atidengta nauja medinė memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1924–1980 m. gyveno Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, dailininkas baldininkas Jonas Prapuolenis“ (dail. Bangutis Prapuolenis, skulpt. Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė; Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2013 11 19 įsak. Nr. A-3088).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Lietuvos respublikos istorijos paminklų sąrašas (1978–1990). – D. 1. – Vilnius, 1993. – P. 169, 211.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka