SKIPITIS RAPOLAS [1887 01 31 Baukuose (Pasvalio r.) – 1976 02 23 Čikagoje (JAV)], teisininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas.

1919–1940 m. gyveno Kaune.

1917 m. su kitais Peterburge įkūrė liberalią partiją „Santara“, kuri 1925 m. pasivadino Ūkininkų partija. Redagavo laikraščius „Santara “ ir „Ūkininkų balsas“ (1925–1928 m.). 1918 m. dalyvavo kovose su bermontininkais. 1919–1920 m. buvo taikos teisėjas Kaune bei Kauno apygardos teismo valstybinis gynėjas, 1920–1922 m. – vidaus reikalų ministras. Nuo 1919 m. priklausė Šaulių sąjungai; 1927–1928 m. jai pirmininkavo. Buvo teatro „Vilkolakis“ dalyvis bei lietuvių operos rėmėjas.
1922–1940 m. vertėsi advokato praktika; nuo 1932 m. – Advokatų tarybos narys. Dalyvavo II ir III Seimų darbe, 1926 m. – valstybės perversme. 1932 m. įsteigė Draugiją užsienio lietuviams remti ir 1932–1940 m. jai pirmininkavo. 1935 m. buvo Pasaulio lietuvių I kongreso Kaune organizatorius. 1934 m. įkūrė Namų ir žemės sklypų savininkų sąjungą ir jai vadovavo. Redagavo savaitraštį „Namų savininkas“ (1937–1940 m.), siekė, kad Kaunas būtų gerai tvarkomas ir atrodytų europietiškai. Rašė straipsnius „Lietuvių enciklopedijai“ bei leidiniams: „Pasaulio lietuvis“, „Lietuvos žinios“, „Teisininkas“, „Ūkininko balsas“ ir kt.
1926 m. apdovanotas Suomijos nacionalinės gvardijos Kryžiumi. 1940 m. pasitraukė į Vakarus. 1943 m. R. Skipitis tapo VLIK nariu. 1946 m. emigravęs į JAV apsigyveno Čikagoje. Ten išleido knygas „Nepriklausomą Lietuvą statant“ (1961) bei „Nepriklausoma Lietuva“ (1967).
Jo šeimos nariai buvo ištremti į Sibirą ir su jais susitiko daugiau kaip po 30 metų.

nuotrauka 2007 m. Centre ant namo (Gedimino g. 40) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1930–1940 m. gyveno vienas Lietuvos valstybės kūrėjų, Vidaus reikalų ministras, Lietuvos respublikos II ir III Seimų narys, advokatas Rapolas Skipitis. Mirė 1976 m. Čikagoje“ (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 05 09 d. įsak. Nr. A-1554).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Garbačiauskas, Ramūnas. Iš užmaršties sugrįžtantys vardai: Rapolas Skipitis. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1992, saus. 13, p. 4.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Vitkauskas, Mykolas. Namų ir žemės sklypų savininkų sąjunga švenčia savo 70-metį // Lietuvos aidas. – 2004, spal. 4, p. 6.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka