KAVECKIS MYKOLAS [1889 06 02 Orenburge (Rusija) – 1968 02 28 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos, mineralinių žaliavų tyrimų Lietuvoje pagrindėjas, profesorius.

1921–1968 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1921 m. atvykęs iš Ukrainos į Kauną, buvo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos akcizo kontrolierius, Aukštųjų kursų asistentas. 1922 m. atidarytame LU buvo Mineralogijos katedros asistentas, nuo 1923 m. – docentas. 1929–1940 m. M. Kaveckis – Mineralogijos ir Geologijos katedrų vedėjas, nuo 1929 m. – profesorius. 1926–1931 m. organizavo kelias LU geologines ekspedicijas ir joms vadovavo. 1928–1934 m. tyrė Andrioniškio ir Žemaitkiemio meteoritus. Nuo 1932 m. buvo Lietuvos gamtininkų draugijos narys. 1933–1937 m. jam vadovaujant sudarytas Lietuvos kvartero žemėlapis, įėjęs į tarptautinį Europos kvartero nuogulų žemėlapį. Nuo 1940 m. dirbo Vilniuje.
1948–1958 m. buvo KPI Inžinerinės geologijos katedros profesorius ir vedėjas antraeilininkas, o nuo 1960 m. ėjo pagrindines pareigas. Dėstė geologines disciplinas, vadovavo disertacijoms. Atliko Lietuvos inžinerinį geologinį rajonavimą. Dalyvavo sudarant Lietuvos naudingų iškasenų kadastrą. M. Kaveckis – hidrogeologinių ir hidrocheminių tyrimų Lietuvoje pradininkas. Buvo KPI, VVU, Lietuvos MA Geologijos instituto mokslinių tarybų bei Respublikinio mokslo ir technikos premijų komiteto narys. 1959 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.
Leidiniuose „Kosmosas“, „Medicina“, „Naujoji Romuva“, „LU Matematikos ir gamtos fakulteto darbai“ publikavo per 30 straipsnių. Sudarė 6 geologinius žemėlapius, surinko turtingą mineralų ir uolienų kolekciją. 1965 m. su kolegomis išleido pirmąjį lietuvišką inžinerinės geologijos vadovėlį. 1928 m. buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejiniu medaliu. Dail. Mečislovas Ostrauskas (1968) ir dail. Gintarė Uogintaitė (1985) nutapė M. Kaveckio portretus.
Antkapinis paminklas ir namas Kaune, kuriame gyveno, paskelbti vietinės reikšmės istorijos paminklais.
1969 m. išleista „Lietuvos geologija ir profesorius Mykolas Kaveckis“, 2012 m. – „Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas“.

1989 m. Kačerginėje (Kauno r.) prie vasarnamio (J. Janonio g. 37), kuriame nuo 1939 m. atostogaudavo, pažymint 100-ąsias profesoriaus gimimo metines, dukra pastatė koplytstulpį su įrašu: „Geologui, profesoriui Mykolui Kaveckiui“ (tautodail. Petras Petronis).

nuotrauka 1989 m. ant namo (K. Būgos g. 18) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1931–1968 m. gyveno geologijos-mineralogijos mokslų daktaras, profesorius Mykolas Kaveckis“. 2017 m. įrengta nauja lenta.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990). – D. 1. – Vilnius, 1993. – P. 165, 212.
3. Paminėtos prof. Mykolo Kaveckio gimimo metinės. – Iliustr. // Geologijos akiračiai. – 1999, Nr. 3, p. 73–77.
4. Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius, 2012. – P. 31–32.
5. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus informacija [2020 02 05].
6. Oniščik, Marija. Kauno istorija: K. Būgos gatvė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2021, spal. 29, priedas „Santaka“, p. 7–8.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka