DVARIONAS BALYS [1904 06 19 Liepojoje (Latvija) – 1972 08 23 Vilniuje], kompozitorius, pianistas, dirigentas, pedagogas.

1926–1949 m. gyveno Kaune.

1926 m., baigęs mokslus Vokietijoje, apsigyveno Kaune. 1926–1933 m. dėstė Kauno muzikos mokykloje (fortepijono klasėje), 1933–1949 m. – Kauno konservatorijos pedagogas. 1945 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.
Nuo 1928 m. B. Dvarionas, kaip pianistas, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. 1931 m. jo diriguojama pirmą kartą nuskambėjo M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“. 1935–1938 m. B. Dvarionas buvo Kauno radijo simfoninio orkestro dirigentas. 1941 m. dirigavo pirmuosiuose simfoniniuose koncertuose Kaune. 1946–1965 m. buvo visų respublikinių švenčių vyr. dirigentas.
Sukūrė aukšto meninio lygio kūrinių: operą „Dalia“ (1957), baletą „Piršlybos“(1933), 2 koncertus fortepijonui ir orkestrui. Taip pat parašė koncertą valtornai ir orkestrui, uvertiūrų, maršų, sonatą-baladę smuikui ir fortepijonui, pjesę „Prie ežerėlio“ smuikui ir fortepijonui; choro ir solo dainų: „Sesuo, žydroji Vilija“ (S. Neries ž.), „Žvaigždutė“ (L. Stepanausko ž.), daug dainų ir muzikos dramos spektakliams bei lietuviškiems kino filmams. Spaudoje paskelbė daugiau kaip 40 straipsnių.
B. Dvarionas išugdė daug gabių muzikų: J. Gaudrimą, R. Geniušą, A. Jurgelionį, G. Ručytę-Landsbergienę, H. Znaidzilauskaitę ir kt.
1947 m. jam suteiktas Nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas. 1949 m. apdovanotas SSRS valstybine, o 1960 m. – Lietuvos valstybine premijomis. 1970 m. Jadvyga Janulevičiūtė sukūrė dokumentinį filmą „Balys Dvarionas“. Juozas Gaudrimas parašė knygą „Balys Dvarionas“ (Vilnius, 1982).

nuotrauka 2004 06 18 ant namo (K. Donelaičio g. 9) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1932–1949 m. gyveno ir kūrė žymus pianistas, kompozitorius, dirigentas, profesorius Balys Dvarionas“ (skulpt. Algimantas Šlapikas; Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 06 10 įsak. Nr. A-1413).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Armonaitė, Liucija. Balio Dvariono muzikos šviesa. – Iliustr. // Liet. žinios. – 2004, birž. 19, p. 6.
2. Balys Dvarionas. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 15–18.
3. Ramanauskienė, Alina. Retrospektyvinė mozaika. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, birž. 23, p. 19.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka