RUZGAS VINCAS [1890 01 24 Plepešiškėse (Utenos r.) – 1972 05 26 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], nusipelnęs pedagogas, muziejininkas, bibliotekininkas.

1921–1972 m. gyveno Kaune.

1921 m. rudenį iš Peterburgo grįžo į tėvynę ir buvo pakviestas dirbti privačioje Šaulių sąjungos pradinėje mokykloje. 1922 m. inicijavo pedagoginio muziejaus Kaune įkūrimą ir jam vadovavo, įkūrė nuolatinę mokinių pagamintų priemonių parodą. 1925–1940 m. buvo V. Kudirkos bibliotekos-skaityklos vedėjas. Dalyvavo Lietuvos mokytojų profsąjungos draugijos veikloje, 1936–1940 m. buvo jos pirmininkas. Taip pat buvo Lietuvos bibliotekininkų draugijos centro valdybos narys, Pabaltijo bibliotekininkų draugijos narys bei vienas iš „Spaudos fondo“ organizatorių ir leidėjų. Įkūrė mokytojų draugiją „Naujoji mokykla“, mokytojų knygyną, žurnalą „Mokykla ir visuomenė“. 1940–1941 m. ir 1944–1946 m. buvo Kauno m. švietimo skyriaus vedėjas. 1946 m. įkūrė ir iki 1958 m. vadovavo Kauno pedagoginiam kabinetui ir muziejui. Taip pat mokytojavo ir vadovavo Vilniaus pedagoginio instituto Kauno konsultaciniam punktui. Nuo 1958 m. iki mirties – Pedagoginio muziejaus direktorius. 1963 m. buvo išrinktas Mokyklų mokslinio tyrimo instituto korespondentu.
1934 m. už ypatingus nuopelnus ugniagesybai apdovanotas Lietuvos ugniagesių sąjungos garbės ženklu, 1935 m. už nuopelnus Lietuvai – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3-iojo laipsnio medaliu.
Rašė straipsnius leidiniams „Bibliografijos žinios“, „Vaga“, „Mūsų žinynas“ bei vadovėlius: „Kartono ir knygrišystės darbų vadovėlis“ (1926), „Gamtos rinkinių gaminimas“ (1927), „Medžio ir metalo darbai“ (1930), „Vaikų auklėjimas“ (1935), su A. Ružancovu parengė „Spaudos fondo knygų“ (1930) bei Centrinės pedagoginės bibliotekos katalogą (1932), „Bibliotekoms vadovėlį“ (1937).
Jonas Bielskis parašė knygą „Muziejininkas Vincas Ruzgas“ (Vilnius, 1993), „Iš tarpukario Lietuvos švietimo istorijos lobyno: Vincas Ruzgas – mokytojas, muziejininkas, visuomenės veikėjas: konferencijos pranešimai“ (Kaunas, 2005).

nuotrauka 1990 01 24 Žaliakalnyje ant jo paties statyto namo (Kauko al. 11) buvo atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1925–1972 m. gyveno Pedagoginio muziejaus įkūrėjas, LTSR nusipelnęs mokytojas Vincas Ruzgas (skulpt. Vladas Žuklys).

2005 05 11 pažymint 115-ąsias V. Ruzgo gimimo metines, Kauno apskrities pedagoginiame muziejuje (dab. Lietuvos švietimo istorijos muziejus) atidarytas muziejaus įkūrėjo Vinco Ruzgo memorialinis kambarys, kuriame eksponuojami jo darbai, asmeniniai daiktai, nuotraukos ir kt.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Šaknys, Bernardas. Pamirši lietuvių kalbą – prarasi Lietuvą // Tiesa. – 1990, saus. 27.
3. Ostrovskaja, Rūta. Apie mokyklą nenuobodžiai. Skirmantės Vaitkevičiūtės nuotrauka. – Rubrika: Spektras // Nemunas. – 2006, spal. 5–11 (Nr. 34), p. 14.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka