AVIŽONIS PETRAS [1875 04 17 Pasvalyje – 1939 10 17 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], gydytojas oftalmologas, mokslininkas, profesorius.

1920–1939 m. gyveno Kaune (Maironio g. 35)

1895–1897 m. studijavo Sankt Peterburgo universitete, 1900 m. baigė Dorpato (dabar Tartu) universitetą. 1920 m. atvyko į Kauną ir pradėjo dirbti Karo ligoninės akių ligų skyriaus vedėju. 1920–1922 m. įsteigė ir vadovavo Kauno aukštųjų kursų medicinos skyriui, taip pat dėstė studentams. 1922–1923 m. buvo Lietuvos universiteto medicinos fakulteto dekanas, profesorius (1922), 1924–1925 m. – prorektorius, 1925–1926 m. – rektorius.
1922–1939 m. įsteigė ir vadovavo VDU oftalmologijos katedrai. 1923 m. įkūrė Lietuvos universiteto akių ligų kliniką. 1932–1939 m. įsteigė ir vadovavo Lietuvos akių ligų draugijai.
Paliko 134 mokslinius darbus, knygų ir straipsnių, parašytų lietuvių, latvių, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Stambiausias jo veikalas – „Akių ligų vadovas“ (1940).
1932 m. apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu. Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje saugomas Vlado Karatajaus tapytas profesoriaus portretas.
1999 m. išleista Margaritos Karkauskaitės sudaryta bibliografijos rodyklė „Profesorius Petras Avižonis“ (Kaunas, 1999).

1939 m. artimieji įsteigė prof. P. Avižonio vardo pašalpų fondą neturtingiems VDU universiteto studentams medikams šelpti.

nuotrauka 1986 m. ant pastato (Vytauto pr. 49) atidengta memorialinė lenta: „Šiame pastate, buvusioje akių ligų klinikoje, 1930–1939 m. dirbo profesorius, medicinos daktaras Petras Avižonis“ (Kauno m. LDT VK 1985 01 31 sprend. Nr. 33; tekstas lietuvių ir rusų kalbomis). 2017 m. ji nuimta. 2020 06 23 įrengta nauja atminimo lenta su bareljefu (skulpt. Stasys Žirgulis): „Šiame pastate buvusioje Vytauto Didžiojo universiteto akių ligų klinikoje 1930–1939 m. dirbo jos įkūrėjas profesorius daktaras Petras Avižonis“. Lentą finansavo Petro Avižonio fondas ir Kauno miesto savivaldybė.

[1996 m.] KMUK (dab. LSMU) Akių ligų klinikos (Eivenių g. 4) didžioji auditorija pavadinta prof. Petro Avižonio vardu.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Gaigalaitė, Aldona. Petras Avižonis. – Portr. – Bibliogr.: 20 pavad. // Žiemgala. – 1998, Nr. 1, p. 15–18.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. KMU atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Petras Avižonis /1875–1939/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – P. 116–117.
5. Petras Avižonis. – Iliustr. – Bibliogr.: 14 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 11–15.
6. Prof. Avižonio fondas // Lietuvos žinios. – 1939, spal. 21, p. 10.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka