VOKIETAITIS ANTANAS [1877 11 12 Bevardiškiuose (Marijampolės r.) – 1950 11 19 Kaune, palaidotas Panemunės kapinėse], pedagogas, chorvedys.

1923–1938, 1944–1950 m. gyveno Kaune.

Nuo 1923 m. buvo Kauno apskrities mokyklų, 1932–1938 m. – Kauno miesto pradinių mokyklų inspektorius. Rūpinosi mokyklų steigimu, statyba, mokymo tobulinimu. Daugiau nei 10 metų vadovavo pedagogų vasaros kursams. Dėstė darbinio mokymo ir kraštotyros metodiką. Siekė pats ir skatino pedagogus mokyti taip, kad dėstomu dalyku mokiniai susidomėtų, jį perprastų ir sugebėtų įgytas žinias panaudoti.
A. Vokietaitis dalyvavo Šaulių, Mokytojų bei Vilniui vaduoti sąjungų veikloje. 1938 m. organizavo didelę pradinių mokyklų moksleivių sporto ir dainų šventę, vykusią dabartinėje LKKA aikštėje. 1944–1950 m. dirbo Kauno mokytojų seminarijoje ir 4-ojoje darbininkų jaunimo mokykloje.
Rašė straipsnius pedagogikos klausimais leidiniams „Naujoji mokykla“, „Švietimo darbas“, „Tautos mokykla“ ir kt.

nuotrauka 1989 m. Žaliakalnyje prie jo namo (Kalniečių g. 78) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1928–1950 m. gyveno žymus pedagogas Antanas Vokietaitis“. Tekstas lietuvių ir rusų kalbomis (Kauno m. LDT VK 1985 01 31 potv. Nr. 33 p.). 1978 m. Lietuvos kultūros ministerijos nutarimu namas buvo paskelbtas vietinės reikšmės istorijos paminklu.

1989 m. Žaliakalnio mikrorajone brolių Antano ir Juozo Vokietaičių vardu pavadinta gatvė (Kauno m. LDT VK 1989 05 24 sprend. 451).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990). – Vilnius, 1993. – D. 1, p. 160.
3. A. ir J. Vokietaičių g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 178.
4. Žingsniai Vokietaičių gatvėje // Kauno tiesa. – 1989, kovo 26, p. 2.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka