HARRISAS SAMUELIS J. (Harris Samuel J.) [1896 12 24 Šipensburge (JAV) – 1920 02 24 Kaune; palaidotas Vašingtone], JAV karininkas, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris.

1920 01 01–1920 02 24 gyveno Kaune.

1919 09 06 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenėje formuojamą amerikiečių brigadą, į kurią atvyko 19 karininkų. 1920 01 01 S. Harisas atvažiavo į Kauną ir tarnavo plk. ltn. Petro Kubiliūno vadovaujamame štabe. 1920 02 23 vyko vaduoti bolševikų užimto Aleksoto aerodromo. Kairiojoje Nemuno pusėje, kopiant į Linksmakalnį, leitenantas buvo sunkiai sužeistas ir sekančią dieną mirė. 1920 02 27 jis buvo išvežtas į JAV.
Žuvusiam kariškiui paskirtas Lietuvos valstybinis ordinas buvo įteiktas jo motinai.
1922 m. Arlingtono kapinėse Amerikos lietuviai jam pastatė balto marmuro antkapinį paminklą.

1923 m. Elenos gatvė pavadinta jo vardu (Kauno m. tarybos 1923 06 04 nut. Nr. 55. Pavadinimas pakeistas Kauno m. DŽDT VK 1946 12 12 nut. Nr. 638). 1993 m. Aleksoto mikrorajone buv. Šlaito gatvei grąžintas S. Harriso vardas (1993 06 18 Kauno m. mero potv. Nr. 614).

nuotrauka 1927 08 01 Aleksoto kapinėse (Veiverių g.) iškilmingai atidengtas ir pašventintas 6 metrų paminklas iš terakotos „Pieta“ kariams savanoriams, žuvusiems už Lietuvos laisvę, kur šalia kitų, buvo įrašyta ltn. Samuelio Harriso pavardė ir mirties data (skulpt. Antanas Aleksandravičius). Dalis paminklo išliko iki šių dienų.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Aleksoto žuvusiems kovose už Lietuvos nepriklausomybę paminklo iškilmingas pašventinimas. – Iliustr. // Trimitas. – 1927, Nr. 31, p. 989.
2. Dundzila, Antanas. Amerikos leitenantas, žuvęs už Lietuvą // Kauno laikas, 1995, vas. 21.
3. S. Harriso g. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 70.
4. KAA, f. 100, ap. 1, b. 80, lap. 66–70.
5. Kauno miesto gatvių sąrašas 2003 m.
6. Masiokaitė, Rasa. Už Lietuvą galvą padėjusių karių paminklas baigia dūlėti. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2005, kovo 12. p. 9.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka