PURĖNAS ANTANAS [1881 02 16 Tatkonyse (Kupiškio r.) – 1962 11 05 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], chemijos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas, profesorius, akademikas.

1920–1962 m. gyveno Kaune.

Nuo 1920 05 31 Steigiamajame Seime dirbo Švietimo komisijoje, buvo jos vicepirmininkas, priklausė socialdemokratų frakcijai. Dalyvavo masonų ložės „Lietuva“ veikloje. 1920 10 13 pasitraukė iš Steigiamojo Seimo ir atsidėjo mokslinei veiklai. Nuo 1921 09 01 pradėjo dėstyti organinę chemiją Aukštuosiuose kursuose, o 1922 02 01–1924 m. buvo Kauno profesinės mokytojų sąjungos suaugusiųjų vidurinės mokyklos mokytojas. 1922–1950 m. profesoriavo Kauno universitete, buvo Organinės chemijos katedros vedėjas, organizavo pirmąją organinės chemijos laboratoriją Kaune. Parengė originalią organinės chemijos dėstymo programą, padėjo pamatus šios mokslo srities vystymuisi Lietuvoje, įsteigė liaudies universitetą.
1922–1924 m. buvo Gamtos fakulteto mokslo tarybos sekretorius, o 1924–1925 m. ir 1933–1938 m. – VDU sekretorius, 1939 m. – universiteto prorektorius studijų reikalams. Kadangi buvo aktyvus socialdemokratas, 1940 m. paskirtas rektoriumi. Prasidėjus vokiečių okupacijai iš pareigų atleistas bei suimtas. Paleistas S. Raštikiui už jį laidavus.
1923–1936 m. redagavo „Lietuvos universiteto darbus“, o nuo 1930 m. – VDU „Matematikos ir gamtos fakulteto darbus“, Gamtininkų draugijos leidžiamą žurnalą „Gamta“. 1940 m. redagavo leidinius „Mintis“ ir „Kultūra“, rašė straipsnius žurnalams „Skardas“, „Žarija“, „Kosmos“ ir kt. Dalyvavo leidžiant „Lietuviškąją enciklopediją“.
1944–1946 m. vėl ėjo rektoriaus pareigas. Iš visų jėgų stengėsi apsaugoti dėstytojus nuo tremties. 1944 m. tapo akademiku, Lietuvos MA viceprezidentu. Pertvarkius Kauno universitetą, nuo 1951 m. iki mirties buvo KPI Organinės chemijos ir technologijos katedros vedėjas. Tyrė ir sintetino biologiškai aktyvius organinius junginius, išvertė geriausią to meto A. Holemano organinės chemijos vadovėlį, kūrė lietuviškąją terminiją. Buvo 44 mokslinių straipsnių autorius ir bendraautorius. Jam vadovaujant apginta 14 disertacijų.
90-osioms A. Purėno gimimo metinėms surengta mokslinė konferencija, atskiru leidiniu išėjo konferencijos medžiaga „Antanas Purėnas“ (Kaunas, 1971). Išleista Romualdo Baltrušio parengta monografija „Profesorius Antanas Purėnas“ (Kaunas, 2008).

1967 m. Centre ant namo (V. Putvinskio g. 30) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1933–1962 m. gyveno chemijos mokslų daktaras, akademikas A. Purėnas“. 2001 m. virš jos buvo pakabintas bareljefas (skulpt. Vladas Žuklys). Lenta su bareljefu nuplėšti.

nuotrauka [1971] m. KTU Cheminės technologijos fakultete (Radvilėnų pl. 19) jo vardu pavadinta laboratorija, atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Akad. Vlado Purėno organinės chemijos laboratorija (skulpt. Vladas Žuklys).

1980 m. Dainavos mikrorajone jo vardu buvo pavadinta gatvė (1980 11 17 LKP CK ir LTSR MT nut. Nr. 403).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Baltrušis, Romualdas. Profesoriaus Antano Purėno 120-osioms gimimo metinėms. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2001, vas. 12, p. 12.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. KTU atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. A. Purėno g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 129.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka