BLUŽAS JUOZAS [1928 03 31 Tendžiogaloje (Raseinių r.) – 2006 09 14 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], gydytojas kardiologas, mokslininkas, profesorius.

1946–2006 m. gyveno Kaune, išskyrus darbo metus Rusijoje.

1946–1952 m. mokėsi KMI, kurį baigęs buvo paskirtas terapeutu į Pskovą. Po trijų metų grįžęs įstojo į aspirantūrą. 1958 m. ją baigė ir dėstė KMA iki 1992 m. 1968 m. apsigynė daktaro disertaciją. Tais pačiais metais bendradarbiaujant su KPI, pradėjo tyrimus ultragarsiniu interferometru. 1971 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.
J. Blužo pastangomis padėti pamatai KMI Kardiologijos klinikai ir Kardiologijos institutui, sukurtos reabilitacinio gydymo mokslinės-praktinės bazės Elektrėnuose ir Viršužiglyje. Su bendradarbiais pagamino tromboelastografą kraujo krešumui tirti ir kitą originalią medicinos aparatūrą bei kompiuterines analizės sistemas.
1970–1975 m. J. Blužas buvo KMI Kardiologijos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, 1975–1999 m. – direktorius. 1980–1992 m. – Respublikos vyriausiasis kardiologas. Nuo 1984 m. – Lietuvos kardiologų draugijos pirmininkas. 1992 m. – KMA konsultantas, Staigios mirties prognozavimo mokslinės grupės vadovas, Tarptautinės programos MONICA (MONItoring of trends and determinants in Cardiovaskular disease) Kauno centro vadovas.
Daugiau kaip 50 metų profesorius skyrė administraciniam, mokslo ir pedagoginiam darbui. Jam vadovaujant apginta apie 30 daktaro disertacijų. Prof. J. Blužas yra 6 išradimų, 526 mokslo darbų autorius. Daugelį metų buvo Europos kardiologų kongresų mokslinių darbų ekspertų komisijos narys. 1984–1999 m. vadovavo Lietuvos kardiologų draugijai. Pirmasis iš Lietuvos gydytojų išrinktas Europos kardiologų draugijos (ESC Fellows) garbės nariu.
1968 m. ir 1984 m. apdovanotas Lietuvos valstybine premija.
J. Blužas su dukra Ina sudarė ir išleido prisiminimų knygą, skirtą neseniai mirusiai žmonai „Dar būnant kartu“ (Kaunas, 2006). Kolegos parengė išsamų leidinį „Profesoriaus Juozo Blužo fenomenas“ (Kaunas, 2007).

2004 06 03 prof. Juozui Blužui suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/  [žiūrėta 2020 01 07]

2005 m. sausio mėn. KMU Kardiologijos klinikoje atnaujintų auditorijų kompleksas (Eivenių g. 2) pavadintas prof. Juozo Blužo vardu.

nuotrauka 2007 09 21 KMU Kardiologijos institute (Sukilėlių g. 17) profesoriaus atminimui iškilmingai atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame pastate 1985–2006 m. dirbo Kauno miesto garbės pilietis, Kardiologijos instituto kūrėjas ir ilgametis direktorius, profesorius, habilituotas daktaras Juozas Blužas“ (skulpt. Stasys Žirgulis).

2012 10 25 vienai Kauno gatvei suteiktas J. Blužo vardas (Kauno m. savivaldybės tarybos 2012 10 25 sprend. Nr. T-573, Kauno m. savivaldybės tarybos 2012 12 20 sprendimas Nr. T-737).

nuotrauka [2015 09 18] ant namo (Utenos g. 37) atidengta atminimo lenta: „Šiame name nuo 1958 m. gyveno profesorė, habil. daktarė, oftalmologė Aldona Eugenija Blužienė (1929–2005) ir profesorius, habil. daktaras, kardiologas, Kauno miesto garbės pilietis Juozas Blužas (1928–2006)“ (autorius Jonas Lukšė; KMS administracijos direktoriaus 2015 08 05 įsak. Nr. A-2304). Lenta įrengta artimųjų lėšomis.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Andriuškevičius, Arūnas. Garbingiausių miestiečių gretas papildė medikas: Kauno garbės piliečio vardas suteiktas profesoriui Juozui Blužui. – Iliustr. // Laik. sostinė. – 2004, birž. 4, p. 3.
2. Cemnolonskienė, Elena Romana. Garbųjį Lietuvos kardiologą prisimenant. – Portr. // XXI amžius. – 2011, spal. 19, p. 7.
3. Cemnolonskienė, Elena Romana. Pagerbtas Lietuvos kardiologijos kūrėjas. – Iliustr. // XXI amžius. – 2007, spal. 31, p. 9.
4. Juozas Blužas. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 31–32.
5. Kardiologijos institutas. – Kaunas, 1999. – 58 p., iliustr.
6. Naujausi Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai // Kauno diena. – 2012, lapkr. 2, p. 16.
7. Skliutaitė, Iveta. Atnaujintos auditorijos gavo vardą // Laikinoji sostinė. – 2004, gruod. 29, p. 5.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka