BACEVIČIUS VINCAS [1875 05 16 Ardzijauskuose (Kazlų Rūdos sav.) – 1952 12 22 Kaune, palaidotas Višakio Rūdos kapinėse], muzikas, pedagogas.

1923–1952 m. gyveno Kaune.

1893 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją, kurį laiką mokytojavo Sūduvoje. 1899 m. paskirtas dirbti į Lodzę (Lenkija). Baigė profesoriaus T. Hanickio muzikos mokyklą ir įgijo muzikinį išsilavinimą. Dalyvavo Lodzės miesto muzikiniame ir visuomeniniame gyvenime. Sukūrė čia šeimą.
1923 m. iš Lenkijos nelegaliai grįžo į Lietuvą. Dirbo Kauno 36-osios pradinės mokyklos vedėju-mokytoju, 1923–1931 m. dėstė muziką Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje, kur įsigijęs instrumentų, suorganizavo tuo metu vienintelį mieste moksleivių pučiamųjų ir styginių orkestrą. Vadovavo chorams. Vėliau dirbo 6-ojoje (Žaliakalnyje) ir 20-ojoje (Šančiuose) pradinėse mokyklose. Nuo 1940 m. – Kauno miesto švietimo skyriaus inspektorius, 1947–1952 m. – Kauno 23-osios pradinės mokyklos vedėjas.
Parašė kūrinių fortepijonui, styginių kvartetui ir instrumentinių pjesių. Rengė muzikos vadovėlius. Harmonizavo lietuvių liaudies dainas ir kūrė savas kompozicijas chorams.

nuotrauka 2011 06 16 Kauno Žaliakalnio pradinei mokyklai (Savanorių pr. 91) suteiktas Vinco Bacevičiaus vardas (Kauno m. savivaldybės tarybos 2011 05 19 sprend. Nr. TR-366). 2018 m. mokykla reorganizuota prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos (KMS tarybos 2018 03 20 sprend. Nr. T-142).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Pakeitė pavadinimą. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, birž. 20, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka