VAINIŪNAITĖ-KUBERTAVIČIENĖ ANTANINA [1896 05 14 Odesoje (Ukraina) – 1973 03 03 Kaune, palaidota Petrašiūnų kapinėse; 1975 m. pastatytas antkapinis paminklas (archit. V. Batkevičius)], aktorė.

1919–1973 m. gyveno Kaune.

1918 m. iš Rusijos grįžusi į Lietuvą, dirbo J. Vaičkaus Skrajojamajame teatre. Okupavus Vilnių 1919 05 19 su trupe pėsčiomis atvyko į Kauną ir gruodžio mėn. jau vaidino H. Zudermano „Joninėse“. Nuo 1920 m. buvo Kauno dramos teatro aktorė. Per 50 teatre praleistų metų suvaidino apie 300 vaidmenų: Dezdemoną ir ledi Makbet V. Šekspyro dramose „Otelas“ ir „Makbetas“, karalienę F. Šilerio „Don Karle“, Aną Andrejevną N. Gogolio komedijoje „Revizorius“ ir kt. Ledi Milford F. Šilerio dramoje „Klasta ir meilė“ vaidino net 30 metų. Taip pat atliko pagrindinius moterų vaidmenis beveik visuose lietuvių autorių pastatymuose. Sukūrė puikių teigiamų ir neigiamų moterų vaidmenų. Lankė šokio, baleto pamokas, rašė Kauno teatro kroniką, registravo teatre pastatytus veikalus. 1952 m. kėlė kvalifikaciją Maskvoje, organiškai pritapo prie naujojo kolektyvo. Visada buvo ori, dėmesinga kolegoms, griežtai laikėsi etikos normų.
1935 m. apdovanota DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu. 1956 m. jai suteiktas Lietuvos liaudies artistės garbės vardas. Namas, kuriame gyveno, ir kapas Petrašiūnų kapinėse 1980 m. buvo įtraukti į vietinės reikšmės istorijos paminklų sąrašą. Išleista knygelė „Lietuvos TSR liaudies artistė Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė: 70 metų gimimo ir 50 metų sceninio darbo jubiliejus“ (Kaunas, 1966).

nuotrauka 1987 m. centre (I. Kanto g. 21) atidengta atminimo lenta: „Šiame name gyveno: 1925–1940 m. – liaudies artistas Petras Kubertavičius. 1925–1973 m. – liaudies artistė Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė (Kauno m. LDT VK 1985 10 31 potv. Nr. 33 p.) Lenta nukabinta.
2007 m. atstatyta nauja memorialinė lenta su įrašu: „Šiame name gyveno žymūs aktoriai: 1936–1940 m. Petras Kubertavičius / 1936–1973 m. Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė (Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2007 05 09 įsak. Nr. A-1554).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990). – D. 1, p. 165, 211.
3. Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 203.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka