JURGUTIS VLADAS [1885 11 05 Palangoje – 1966 01 09 Vilniuje], kunigas, ekonomistas, finansininkas, pedagogas, profesorius, akademikas.

1902–1940 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1902–1906 m. mokėsi Žemaičių seminarijoje Kaune. 1909 m. įšventintas į kunigus. Tęsė mokslus Peterburgo dvasinėje akademijoje. Diplominį darbą apsigynęs pas Jurgį Matulaitį, išvyko į Vokietiją studijuoti ekonomiką. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui į Kauną grįžo kaip išsilavinęs ekonomistas, turintis teologijos magistro laipsnį. 1914–1920 m. Kunigų seminarijoje profesoriavo su nedidelėmis pertraukomis. Nuo 1918 m. ėjo prefekto pareigas. Pamažu įsitraukė į pasaulietinę veiklą.
1919–1921 m. buvo Krikščionių demokratų partijos Centro komiteto narys. 1920 m. išrinktas Steigiamojo seimo nariu, vadovavo Finansų ir biudžeto komisijai, dalyvavo derybose su Lenkija. 1922–1923 m. – E. Galvanausko vadovaujamo Ministrų kabineto Užsienio reikalų ministras. Jam teko aktyviai dalyvauti sprendžiant Klaipėdos krašto problemą. 1926 m. V. Jurgutis buvo vienas iš Lietuvos cukraus pramonės akcinės bendrovės steigėjų.
Nuo 1922 m. – Lietuvos banko valdytojas. Jo vadovaujamas Lietuvos bankas 1922 10 02 įvedė litą – tvirtą nacionalinę valiutą, padengtą auksu. Jo rūpesčiu 1929 m. K. Donelaičio ir Maironio gatvių kampe pastatyti puikūs rūmai. Nors bankas klestėjo, 1929 08 06 V. Jurgutis įteikė atsistatydinimo raštą, nes įsitikinimai neleido paklusti neskaidriems A. Voldemaro vyriausybės reikalavimams. Atsisakė pasiuntinio vietos užsienyje ir nutarė pasišvęsti ekonomistų rengimui.
1925–1940 m. profesoriavo VDU, Teisių fakultete skaitė finansų pagrindų kursą. Parašė veikalus „Finansų mokslo pagrindai“, „Pinigai“ (1938, perleista 1996) bei „Bankai“ (1940). 1929–1940 m. bendradarbiavo Valstybės Taryboje, rengė ekonominio pobūdžio įstatymų projektus. Už darbą Lietuvos banke 1927 m. buvo apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo, 1934 m. – DLK Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinu.
Nuo 1940 m. gyveno ir dirbo Vilniuje. 1943 m. buvo nacių ištremtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. 1946 m. sirgdamas grįžo į Vilnių, vienerius metus profesoriavo, bet buvo atleistas iš pareigų ir paliktas be pragyvenimo šaltinio.
1997 01 23 serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas jam skirtas pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė). 2001 m. pradėtoje leisti serijoje „Dvasiškiai – laisvosios Lietuvos kūrėjai“, išleistas vokas su jo portretu (dail. Antanas R. Šakalys). Egidija Laumenskaitė parengė monografiją „Vladas Jurgutis“ (Vilnius, 1994). Išleistas papildytas ir pataisytas 2-asis leidimas „Vladas Jurgutis: didis ekonomistas ir mokytojas“ (Vilnius, 2008). V. Jurgutis pristatytas TV dokumentiniame cikle „Laikinosios sostinės fenomenas“ (scenarijaus autorė Audronė Kosciuškienė, 2016 m.).

1990 m. Lietuvos valstybinis bankas įsteigė kasmetinę minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžio Vlado Jurgučio vardo stipendiją.
Prieiga per internetą: https://www.lb.lt/lt/laiko-juosta/istorijos-juosta  [žiūrėta 2020 03 06]

nuotrauka 1995 11 08 Lietuvos banko Kauno skyriaus vestibiulyje (Maironio g. 25) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiuose rūmuose dirbo pirmasis Lietuvos banko valdytojas /1922–1929 m./, profesorius, akademikas Vladas Jurgutis“ (skulpt. Vladas Žuklys, archit. Jonas Lukšė; Kauno m. mero 1995 10 05 potv. Nr. 561).

1997 m. minint Lietuvos banko ir lito 75-metį, banko valdyba įsteigė kasmetinę 20 tūkst. litų jo vardo premiją už reikšmingus darbus Lietuvos pinigų ir bankininkystės srityje. Ji įteikiama lapkričio mėn. per Vlado Jurgučio gimimo dieną.
Prieiga per internetą: http://www.lb.lt/vlado_jurgucio_premija  [žiūrėta 2012 01 12]

nuotrauka 2000 12 05 ant namo (Rotušės a. 14) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1925–1940 m. gyveno pirmasis Lietuvos banko valdytojas, Lietuvos pinigų – lito sistemos kūrėjas, profesorius Vladas Jurgutis“ (skulpt. Vladas Žuklys, archit. Jonas Lukšė; Kauno m. mero 1995 05 05 potv. Nr. 277).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Dobkevičius, Kazimieras. Pagerbtas pirmasis banko valdytojas. – Iliustr. // XXI amžius. – 2000, gruod. 8, p. 1.
2. Gečiauskienė, Vėjūnė. Įamžintas bankininko atminimas. – Iliustr. // Laik. sostinė. – 2000, gruod. 6, p. 3.
3. Įsteigta V. Jurgučio premija. – Portr. // Aljansas. – 1997, Nr. 4, p. 12.
4. Kanapickienė, Audronė. Prof. Vladui Jurgučiui atminti. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, lapkr. 9, p. 3.
5. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
6. Martinaitis, Albinas. Žymaus bankininko atminimui. – Iliustr. // Aljansas. – 1996, Nr. 1, p. 62–64.
7. Vladas Jurgutis /1885–1966/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 140–141.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka