ŠALČIUS MATAS [1890 09 21 Čiudiškiuose (Prienų r.) – 1940 05 27 Guajamerine (Bolivija)], mokytojas, keliautojas, žurnalistas, dokumentinės prozos pradininkas.

1907–1908 m., 1919–1929 m., 1933–1936 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Vienerius metus mokėsi „Saulės“ kursuose Kaune. Nuo 1908 m. mokytojavo Kauno gubernijos mokyklose. 1914 m. Peterburge vykusiame Rusijos mokytojų suvažiavime griežtai pasisakė prieš rusinimo politiką Lietuvos mokyklose. Po to prarado teisę mokytojauti ir buvo ištremtas iš Kauno gubernijos. Vengdamas karinės tarnybos, 1914 m. išvyko į JAV.
Grįžęs 1919 m. mokytojavo „Aušros“ gimnazijoje, buvo paskirtas Švietimo reikalų redakcijos sekretoriumi, vėliau – Užsienio reikalų ministerijos Lietuvos spaudos biuro bendradarbiu. Buvo Mokytojų profesinės bei Šaulių sąjungos kūrėjas, Generalinio štabo propagandos skyriaus vedėjas. Bendradarbiavo „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos ūkininke“ ir kituose leidiniuose. 1922 m. buvo ELTOS direktorius. 1920–1926 m. redagavo „Trimitą“. 1924–1928 m. studijavo ekonomiką LU Teisių fakultete, bet diplomo neįgijo. Buvo dienraščio „Lietuva“ bendradarbis, Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas, 1928–1929 m. – „Lietuvos aido“ redaktoriaus pavaduotojas. 1929 m. įkūrė „Lietuvos turizmo sąjungą“, „Jaunųjų ūkininkų“ ratelius ir su A. Poška motociklu išvyko į Indiją.
1933 m. grįžęs po 4 m. trukusios kelionės išleido 6 atsiminimų tomus „Svečiuose pas 40 tautų“, už kuriuos apdovanotas Spaudos fondo premija. Suformavo kelioninės žurnalistikos pagrindus; tapo įsisteigusio „Rotary“ klubo nariu. Dirbo mokytoju, vadovavo Rašytojų ir žurnalistų sąjungai, parašė mokslo populiarinimo knygelių, aritmetikos vadovėlį, tautosakos rinkinėlį, išvertė pasakų ir kt. 1936 m. išvyko į JAV. 1940 m. Pietų Amerikos džiunglėse staiga susirgo maliarija ir mirė.
Jo dukra Raminta Savickienė sutvarkė tėvo archyvą ir dalį jo perdavė saugoti Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai bei Vytauto Didžiojo karo muziejui. Jai padedant keliautojo 100-osios metinės iškilmingai paminėtos Pedagogikos muziejuje Kaune. 2005 m. minint 115-ąsias gimimo ir 65-ąsias mirties metines „Klajūnų klubas“ organizavo moksleivių rašinių konkursą „Matui Šalčiui atminti“ bei ekspediciją „Bolivija-Peru’05“, kurios nariai, vadovaujami G. Babravičiaus, keliavo paskutiniuoju M. Šalčiaus maršrutu, nustatė palaidojimo vietą ir bareljefu ant bažnyčios sienos (dail. Gediminas Piekuris) įamžino jo atminimą. Buvo fotografuojama, renkama medžiaga filmams apie keliautoją, ekspedicijos medžiaga parodyta per Lietuvos televiziją laidoje „Keliaukim“. Knygų serijoje „Baltoskandijos tiltai“ išleista M. Šalčiaus knyga „Tiltas į šiaurę“ (2007). 2011 m. keliautojo garbei surengta ekspedicija į M. Šalčiaus lankytas Filipinų salas.
Išleista Ramintos Savickienės ir Benedikto Šetkaus knyga „Matas Šalčius, 1890–1940“ (Vilnius, 1990) bei „Šalčius Matas, 1890–1940: bibliografijos rodyklė“ (Vilnius, 2000). Gerimantas Statinis parengė monografiją „Pasiklydęs Amazonijoje: Mato Šalčiaus klajonių pėdsakais“ (Vilnius, 2008).

1919 m. buvo įsteigtas Mato Šalčiaus Kauno partizanų būrys, kuris vėliau veikė kaip Sporto sąjungos šaulių skyrius.

1985 m. Čiudiškiuose (Prienų r.) įrengtas visuomeninis memorialinis muziejus.
1986 10 06 tėviškėje Mato Šalčiaus garbei pastatytas medinis stogastulpis, vaizduojantis keliautoją su gaubliu rankoje (skulpt. Leonas Juozonis), o 1993 m. prie gimtojo namo broliams pagerbti pritvirtinta memorialinė lenta.

nuotrauka 1990 09 09 Žaliakalnyje prie medinio namo (Minties Rato g. 53) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1925–1936 m. gyveno žurnalistas keliautojas Matas Šalčius“.

1990 m. pradėjo veikti atkurtas Mato Šalčiaus sporto klubas (S. Daukanto g. 12), kuris oficialiai buvo įteisintas 1992 m. Jo siekis – plėtoti pedagogo, keliautojo ir žurnalisto idėjas.

1983 m. 13-oje vidurinėje mokykloje Panemunėje (Vaidoto g. 11) įkurtas Mato Šalčiaus memorialinis muziejus; 1998 05 12 mokyklai suteiktas Mato Šalčiaus vardas. 2005 09 01 šio vardo mokykla neteko, nes buvo pertvarkyta į Šv. Mato katalikiškąją vidurinę mokyklą (Kauno m. 2005 07 14 tarybos sprend. T-410).

2004 m. vienai Romainių gatvei suteiktas brolių Mato ir Petro Šalčių vardas (KMS tarybos 2004 09 09 sprend. Nr. T-492; Kauno m. administracijos direktoriaus 2006 05 04 įsak. Nr. T-182).

2005 m. įsteigta Mato Šalčiaus premija vėliau panaikinta. 2009 m. atkurta ir teikiama kasmet per keliautojo gimtadienį už metų bėgyje žiniasklaidoje paskelbtus autorinius darbus kelionių tema.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Dobkevičius K. Kauno Mato Šalčiaus mokyklos vardynos ir krikštynos // Kauno žinios. – 1998, gruod. 8, p. 6.
2. Kauno miesto gatvių sąrašas.
3. Kirlys, Jonas. Kauno, Vilniaus universitetų profesorius Petras Šalčius // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 6, p. 6.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Marčiukaitis, Vitas. Mato Šalčiaus 110-ojo gimtadienio proga. – Iliustr. // Žemaičių saulutė. – 2000, rugs. 29, p. 3, 8.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka