ŠMULKŠTYS (PAPARONIS) ANTANAS [1886 02 16 Gudiškiuose (Marijampolės r.) – 1951 02 27 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], kunigas, politikas, rašytojas.

1920–1927 m., 1931–1951 m. gyveno Kaune.

1920 m. krikščionių demokratų partijos išrinktas į Steigiamąjį, I, II ir III seimus. Dirbo Švietimo ir Krašto atstatymo komisijose, vadovavo Lietuvos gynimo komiteto propagandos skyriui. Buvo aktyvus Lietuvos meno kūrėjų draugijos narys. Nuo 1904 m. bendradarbiavo leidiniuose: „Draugija“, „Šaltinis“, „Tėvynės sargas“, „Viltis“ ir kt. Paparonio slapyvardžiu rašė dramas, eilėraščius ir kitus kūrinėlius jaunimui. 1923 m. redagavo dienraštį „Laisvė“. 1925–1927 m. vadovavo „Minties“ bendrovei, leidusiai dienraštį „Rytas“. 1927–1931 m. gyveno JAV.
Po karo vertė iš lotynų, anglų ir rusų kalbų. Vokiečių okupacijos metais bendradarbiavo antinacinėje spaudoje. Neturėdamas kitų pragyvenimo šaltinių, A. Šmulkštys laikė pamaldas Kristaus Prisikėlimo ir Įgulos bažnyčiose. 1946 m. saugumas siekė juo pasinaudoti, kuriant nuo Vatikano atskilusią „tautinę“ bažnyčią. 1949 m. už ankstesniųjų metų politinę veiklą saugumo buvo siunčiamas į Rusnę, tačiau jam pavyko apsigyventi Birštone. Pablogėjus sveikatai, savavališkai grįžo į Kauną, kur ir mirė.
Parašė kūrinius: „Kas yra atlaidai ir kaip jais naudotis?“, (1909), „Tikėk“ (1910). „Nevystantis vainikas“ (1907), „Lietuvos istorija“ (1910). Išleido knygas „Kaip praamžis lėmė“ (1920), „Eilių rinkinys“ (1921). XX a. penktajame dešimtmetyje parašė lietuvišką epą „Pasakų atošvaistos“, primenantį estų „Kalevalą“ ar latvių „Lačplėsį“.
1997 m. ab spaustuvė (Domeikava, Kauno r.) išleido A. Šmulkščio-Paparonio „Rinktinius raštus“.

nuotrauka 1999 07 02 Žaliakalnyje ant jo namo (Vaižganto g. 10) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1928–1951 m. gyveno ir kūrė rašytojas, kunigas, Nepriklausomos Lietuvos Seimų narys Antanas Šmulkštys-Paparonis /1886–1951/“ (archit. Jonas Lukšė; Kauno m. mero 1998 03 05 potv. Nr. 83).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Akstinas, Domas. Lietuvai pasidarbavusius dažnai prisiminsime // Kauno tiesa. – 1991, geg. 14, p. 5.
2. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 128.
3. Baltušnikaitė Živilė. Kadaise Lietuvą švietęs. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, liep. 3, p. 11.
4. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
5. Laukaitytė, Regina. Šmulkštys Antanas. – Portr. // Steigiamojo seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas. – Vilnius, 2006. – P. 381–383.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka