KAZLAUSKAS VYTAUTAS [1919 09 05 Avikiluose (Marijampolės apskr.) – 2008 09 26 Kaune; palaidotas Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios (dab. bazilikos) šventoriuje], profesorius, daktaras, monsinjoras.

1989–2008 m. gyveno Kaune.

1940 m. rugsėjo mėn. pradėjo studijuoti Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, vokiečių okupacijos metais tęsė studijas Vilkaviškio kunigų seminarijoje.
Po studijų ir darbų užsienyje grįžęs į Lietuvą, 1989-aisiais prisidėjo prie VDU atkūrimo – buvo vienas iš Atkuriamojo Senato narių. Keletą metų ėjo Humanitarinių mokslų fakulteto dekano pareigas. 1990–1997 m. dėstė VDU Katalikų teologijos fakultete, taip pat Kauno kunigų seminarijoje, 1991–1992 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje (LŽŪA), 1991–1993 m. Kauno medicinos akademijoje (KMA) ir kt. 1992 m. jam suteiktas profesoriaus titulas. 1991–1995 m. – VDU kapelionas. 1992–1993 m. ėjo Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas. Atkūrė Lietuvių katalikų mokslo akademijos židinius Kaune ir Šiauliuose. Buvo Dantės Alighieri draugijos Kauno komiteto valdybos narys. Keletą metų patarnavo Pažaislio vienuolyne.
1990 m. įkūrė „SOS vaikų kaimų“ Lietuvoje draugiją. 1991 m. labdaros ir paramos fondo „Vaiko tėviškės namai“ Kaune ir Marijampolėje vienas steigėjų, jų dvasios vadovas ir pirmininkas.
Bendradarbiavo užsienio lietuvių dienraštyje „Draugas“, paskelbė mokslinių straipsnių. Svarbesni jų surinkti ir publikuoti V. Kazlausko knygoje „Atverkime protus ir širdis Jėzui Kristui“ (Kaunas, 2008).
2010 m. išleista autorių Angelės Buškevičienės ir Valdo Kubiliaus knyga „Monsinjoras Vytautas Kazlauskas: tiesa padarys jus laisvus“ (Kaunas).

2010 11 25 VDU Humanitarinių mokslų fakultete (K. Donelaičio g. 52, VI a.), atidaryta profesoriaus monsinjoro Vytauto Kazlausko auditorija.
Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2010/12/31/darb_01.html  [žiūrėta 2020 03 24],  https://youtu.be/oGeCfY4C7u4  [žiūrėta 2020 03 24]

nuotrauka 2019 09 19, minint dvasininko 100-ąsias gimimo metines, senamiestyje, ant namo (Druskininkų g. 4) atidengta atminimo lenta: „Šiame name 1990–2003 m. gyveno Vatikano radijo lietuviškųjų laidų redaktorius ir vedėjas, atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius, daktaras, fondo „Vaiko tėviškės namų“ įkūrėjas ir vadovas monsinjoras Vytautas Kazlauskas (1919–2008)“ (KMS Administracijos direktoriaus 2019 08 08 įsak. Nr. A-2721).
Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/ivykiai/prof-mons-v-kazlausko-100-uju-gimimo-metiniu-minejimas/  [žiūrėta 2020 03 24]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Bacevičius, Romas. Vatikano radijo balsą prisiminus. – Iliustr. // XXI amžius. – 2010, gruod. 31, p. 7.
2. Poškienė, Dalia. Kaune pagerbtas monsinjoras, profesorius Vytautas Kazlauskas. – Iliustr. // Tremtinys. – 2019, rugs. 27, p. 2.
3. Kauno senamiestis : keliautojo žinynas / Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė. – 3-iasis atnauj. ir papild. leid. – Kaunas : Keliautojo žinynas, 2020. – P. 129–130.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka