ŽEMAITIS ZIGMAS [1884 10 27 / 11 08 Daktoriuose (Ignalinos r.) – 1969 06 24 Vilniuje], matematikas, profesorius, nusipelnęs Lietuvos mokslo veikėjas.

1919–1940 m. gyveno Kaune.

1919 m. rudenį iš Švenčionių atvykęs į Kauną buvo Komercinės mokyklos direktorius. 1920 m. su kitais atidarė Aukštuosius kursus, pirmaisiais metais jiems vadovavo ir dėstė matematikos disciplinas. 1922 m. kursams peraugus į LU, buvo Matematikos katedros vedėjas, vienas iš pirmųjų profesorių, iki 1927 m. – Matematikos-gamtos fakulteto dekanas. Nuo 1930 m. vadovavo Geometrijos katedrai. Jam vadovaujant, 1932 m. Aleksote pastatyti Fizikos-chemijos rūmai (susprogdinti 1944 m.). Jo veikla skirta matematikos dėstymo metodikai, istorijai bei lietuviškai terminijai tobulinti. 1920 m. sudarė geometrijos ir trigonometrijos terminų rinkinį; parašė straipsnius apie žymiuosius matematikus, monografiją „Matematikos istoriografija ir Moritz Kantor“ (1930), dvitomį „Diferencialinis-integralinis skaičiavimas“ (1935). Z. Žemaitis domėjosi mineralais, geologija ir zoologija. T. Ivanauskui padėjo steigti pirmąją kailinių žvėrelių fermą, zoologijos sodą ir muziejų. Dalyvavo Lietuvių mokslo, Vilnijos ir kt. draugijų veikloje.
Savo gyvenimą glaudžiai siejo su sportine aviacija. Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje įkūrė aviacijos būrelį, visapusiškai skatino jaunuosius aviamodeliuotojus. 1927 m. įsteigė Lietuvos aeroklubą (LAK) ir 1929–1940 m. jam vadovavo. Z. Žemaičio iniciatyva LAK organizuodavo aviacijos šventes, loterijas bei rinkliavas, pvz. sklandytuvas „Šikšnosparnis“ buvo įsigytas už „Kauno audinių“ darbuotojų paaukotas lėšas. 1939 m. klubas turėjo 10 lėktuvų, 21 sklandytuvą, jam priklausė 51 lakūnas. Profesoriaus globojami aeroklubo atstovai įvairiose skraidymo varžybose laimėdavo pirmąsias vietas.
1940 m. Z. Žemaitis persikėlė į Vilnių. Jo archyvas saugomas VU mokslinės bibliotekos rankraštyne. 1973 m. skulpt. Leonas Žuklys sukūrė metalinį bareljefą „Prof. Zigmas Žemaitis“. 1979 m. išleistas jo portretinis vokas serijoje „Vilniaus universitetui 400 metų“. Minint 100-ąsias profesoriaus gimimo metines sukurtas atminimo medalis, kuriuo apdovanojami žmonės, nusipelnę Lietuvos švietimui, mokslui ir kultūrai (skulpt. Antanas Žukauskas).
Išleistas straipsnių rinkinys „Zigmas Žemaitis“ (Vilnius, 1979). VU parengė bibliografijos rodyklę ir fotografijų rinkinį „Zigmas Žemaitis“ (Vilnius, 2008).

nuotrauka [1984 m.] miesto centre ant namo (V. Putvinskio g. 12) buvo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1937–1940 m. gyveno matematikas, Lietuvos TSR nusipelnęs mokslo veikėjas, profesorius Zigmas Žemaitis“ (liet. ir rusų k.). 2017 m. įrengta nauja lenta: „Šiame name yra gyvenę pirmosios Lietuvos respublikos valstybės ir mokslo veikėjai: prof. Zigmas Žemaitis, Stasys Lozoraitis (vyresnysis), prof. Juozas Tonkūnas, Antanas Tumėnas, Magdalena Avietėnaitė“.

nuotrauka 2001 11 17 Aleksote atidarytame Lietuvos karo aviacijos memoriale (Veiverių g. 132) atidengta atminimo lenta su įrašu: „Prof. Zigmas Žemaitis, 1884 XI 8–1969 VI 24, Lietuvos aeroklubo kūrėjas. 1928–1940 LAK pirmininkas“ (archit. Algimantas Mikėnas).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus informacija [2020 02 05].
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka