KRIŠČIŪNAS JONAS [1888 01 05 Stebuliškėse (Kalvarijos sav. t.) – 1973 07 02 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse; 1965 m. pastatytas antkapinis paminklas (skulpt. Petras Aleksandravičius)], agronomas, bitininkas, profesorius, akademikas.

1945–1973 m. gyveno Kaune.

1920 m. buvo išrinktas Steigiamojo Seimo Valstiečių liaudininkų sąjungos atstovu. 1926–1941 m. Žemės ūkio akademijoje dėstė specialiąją žemdirbystę, bitininkystę, meteorologiją. Nuo 1928 m. vadovavo Specialiosios žemdirbystės, vėliau – Augalininkystės bei Žemdirbystės katedroms. 1940 m. J. Kriščiūnui suteiktas profesoriaus ir žemės ūkio mokslų garbės daktaro vardas. 1940–1941 m. ir 1944–1945 m. jis buvo LŽŪA rektorius, vėliau – prorektorius mokslo reikalams. 1947–1962 m. J. Kriščiūnas – Augalininkystės ir Žemdirbystės katedros vedėjas. LŽŪA dėstytojavo iki pat mirties.
1927 m. su kitais įsteigė Lietuvos cukrinių runkelių augintojų ir Bitininkų draugijas. Įkūrė mokomąjį bityną, o 1930 m. – kooperatinę draugiją „Sėklininkas“. 1932–1941 m. organizavo neakivaizdinius bitininkų kursus. 1945 m. J. Kriščiūnui suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. 1946 m. jis buvo išrinktas Lietuvos MA tikruoju nariu. Nuo 1970 m. – LŽŪA profesorius-konsultantas. Apdovanotas 4 ordinais bei kitais pasižymėjimo ženklais.
Išleido 13 knygų. Svarbiausios iš jų: „Augalų ligos“ (1912), „Bitininkystė“ (1933, vėliau kelis kartus perleista), „Augalininkystė“ (1959). Parašė apie 300 brošiūrų ir straipsnių žemės ūkio klausimais. Jo rankraštinis palikimas saugomas Lietuvos MA Centrinėje ir Vilniaus universiteto bibliotekose. Skulpt. Petras Aleksandravičius nulipdė jo portretinį biustą.
Prof. Petras Vasinauskas apie jį sudarė knygas: „Akademikas Jonas Kriščiūnas: gyvenimas, darbai, amžininkų atsiminimai“ (Vilnius, 1979), „Akademiko Jono Kriščiūno entomologinė veikla“ (Vilnius, 1976). 1998 06 04-05 dienomis Kaune buvo surengta tarptautinė mokslinė konferencija, skirta akademiko J. Krikščiūno 110-osioms gimimo metinėms paminėti.

1974 10 26 švenčiant LŽŪA 50-metį, Kėdainių r. Dotnuvos-Akademijos gyvenvietės Gėlynų gatvė pavadinta J. Kriščiūno vardu. 1993 m. Aleksoto mikrorajone, Birutėje jo vardu buvo pavadinta gatvė (Kauno m. mero 1993 06 18 potv. Nr. 615).

1974 m. LŽŪA įsteigta Jono Kriščiūno vardo premija, kasmet mokama konkursą laimėjusiam studentui už gerą mokslinį-tiriamąjį darbą bitininkystės, sėklininkystės ar augalininkystės tema. Agronomijos fakultete, Augalų apsaugos katedroje jo vardu pavadintas bitininkystės kabinetas.

nuotrauka 1984 10 19 švenčiant LŽŪA 60-metį, centriniame Noreikiškių skvere buvo pastatytas paminklinis biustas „Akademikas Jonas Kriščiūnas“ (skulpt. Bronius Vyšniauskas).

nuotrauka 1988 01 12 ant namo centre (Kęstučio g. 27A) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1950–1973 m. gyveno akademikas, profesorius, agronomas Jonas Kriščiūnas“ (Kauno m. LDT VK 1985 01 31 potv. Nr. 33).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. J. Kriščiūno g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 91–92.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. LŽŪA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Mokslinės mokyklos vadovo atminimo ženklai viešojoje erdvėje / Algirdas Juozas Motuzas // Agronomijos mokslinės mokyklos Lietuvoje (1946–2003) : monografija. – Akademija, Kauno r., Akademija, Kėdainių r. [i.e. Akademija, Kauno r.] : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2018. – P. 160–161.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka