TARABILDIENĖ DOMICELĖ (TARABILDAITĖ) [1912 05 09 Andrioniškyje (Anykščių r.) – 1985 09 08 Vilniuje], skulptorė, dailininkė, grafikė, knygų iliustratorė, fotomenininkė.

1928–1937 m., 1939–1941 m., 1945–1961 m. gyveno Kaune (kurį laiką pas giminaitį Antaną Vienuolį P. Višinskio gatvėj, su vyru Petru Tarabilda – tarpukario Lietuvos Ministro Pirmininko J. Tūbelio name (dab. Kauno dailės gimnazija, Dainavos g. 1), 1945–1961 m. – V. Putvinskio g. 5).

1929–1935 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. Gavusi Švietimo ministerijos stipendiją, 1937–1939 m. stažavosi Paryžiaus Valstybinėje aukštojoje dekoratyvinio meno mokykloje (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs). Prieškariu D. Tarabildienė buvo pirmoji moteris, išvykusi į užsienį gilinti aukštųjų meno mokslų žinių. Į Lietuvos dailės istoriją įėjo ir kaip pirmoji Nepriklausomybės laikotarpio skulptorė moteris.
Reiškėsi įvairiose meno srityse – sukūrė grafikos, tapybos darbų, plakatų, ekslibrisų. Iliustravo ir apipavidalino daugiau kaip 200 knygų. Gražiausių knygų konkursuose laimėjo per 20 medalių ir diplomų. 1930 m. susidomėjo fotografija. Laikoma fotografikos pradininke Lietuvoje. Išliko keli šimtai fotografijų (tarp jų – Vilijampolės gatvės, Konrado cirko gastrolių Kaune ir kt. nuotraukos iš 1930–1932 m. Kauno–Jočiūnų ciklo), kurių dalis buvo paskelbta tik po jos mirties. Sukūrė scenografiją Valstybės teatro dramos spektakliui – K. Kymantaitės, A. Sidabraitės „Aliutės sapnas“ (1936, rež. Elena Žalinkevičaitė). Pagal D. Tarabildienės projektą 1934 m. išleisti 20 ir 60 centų vertės pašto ženklai su garsių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno portretais.
Buvo profesoriaus N. K. Rericho (nuo 1935), Lietuvos moterų dailininkių draugijų narė (1938–1940).
Apdovanojimai: Paryžiaus pasaulinės parodos aukso medalis ir garbės diplomas (1937), Tarptautinės dailiųjų amatų parodos Berlyne (Vokietija) medalis (1938), Valstybės taupomųjų kasų premija (1940), LSSR nusipelniusi meno veikėja (1962), LSSR valstybinė premija (1972), LSSR liaudies dailininkė (1974).
Surengė individualių dailės ir fotografijos parodų Lietuvoje ir užsienyje.
1973 m. išleista Zitos Žemaitytės parengta knyga „Domicelė Tarabildienė“ (Vilnius), parodų katalogai – „Domicėlė Tarabildienė“ (1973), „Nematyta ir nepažįstama Domicėlė Tarabildienė“ (2002), „Nosis“ laikui“ (2012) ir kt. 2012 m. vasario mėn. „Žymių žmonių“ tęstinėje serijoje išleistas pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė).

2018 05 29 vienai Romainių mikrorajono gatvei suteiktas D. Tarabildienės vardas (KMS Tarybos 2018 05 29 sprend. Nr. T-255).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kaune atsiras dvi naujos gatvės – pavadinimams pasirinktos neeilinės asmenybės / Kauno.diena.lt inf. [2018 05 27]. – Prieiga per internetą. – URL: https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kaune-atsiras-dvi-naujos-gatves-pavadinimams-pasirinktos-neeilines-asmenybes-865754 [žiūrėta 2019 10 29]
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka