LAŠAS VLADAS [1892 01 13 Paupėje (Rokiškio r.) – 1966 01 02 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, 1983 m. pastatytas antkapinis paminklas (skulpt. Dalia Palukaitienė)], gydytojas fiziologas, profesorius akademikas, visuomenės veikėjas.

1920–1966 m. gyveno Kaune.

1915 m. baigė Tartu universiteto Medicinos fakultetą. 1920 m. išrinktas Steigiamojo, vėliau – I seimo nariu. 1921–1922 m. Aukštuosiuose kursuose dėstė fiziologiją. 1922 m. buvo Lietuvos universiteto profesorius, Medicinos fakulteto Fiziologijos ir fiziologinės chemijos katedros vedėjas.
1924 m. išvyko stažuotis į Lozanos universitetą pas Morisą Artiusą. Ten jis įsisavino anafilaksijos tyrimų metodus ir atliko tyrimus, kuriuos grįžęs į Lietuvą papildė ir apibendrino. 1926 m. V. Lašas išleido monografiją „Anafilaksija“ (eksperimentiniai tyrimai), kurią pirmasis Lietuvoje apgynė kaip disertaciją medicinos mokslų daktaro laipsniui įgyti.
1924–1940 m. VDU, o 1944–1946 m. KVU dekanas. Jam vadovaujant buvo pastatyti Medicinos fakulteto rūmai A. Mickevičiaus gatvėje (1933), Akių ir Ausų-nosies-gerklės ligų klinikos Vytauto prospekte (1930; dabar Karo ligoninė) ir Klinikinė ligoninė (1940).
1940–1941 m. – Kauno universiteto prorektorius. 1945 m. Kauno valstybinio universiteto, nuo 1951–1966 m. Kauno Medicinos instituto Fiziologijos katedros vedėjas.
1945 m. V. Lašui suteiktas LSSR nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. 1946 m. jis buvo išrinktas LSSR Mokslų akademijos tikruoju nariu, o 1948 m. SSRS Medicinos mokslų akademijos nariu korespondentu.
Jis vienas ir su kitais autoriais yra parengęs daugiau kaip 120 mokslo darbų – monografijų, vadovėlių, straipsnių, brošiūrų, apžvalgų, tarp kurių – stambus vadovėlis „Žmogaus fiziologija“ (1965). Bendradarbiavo leidiniuose „Aušrinė“, „Lietuvos ūkininkas“, „Jaunimas“, „Kultūra“.
Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje Kaune saugomas A. Varnaitės sukurtas biustas bei Prano Grušnio tapytas profesoriaus portretas, nuo 1999 m. LSMU Medicinos aktų salės vadovų galeriją puošia dail. Eugenijaus Survilos 1963 m. tapytas portretas.
1980 m. serijoje „Žymieji Tarybų Lietuvos mokslininkai“ išleista monografija „Akademikas Vladas Lašas“ (Vilnius, 1980). 2016 m. išleista Liudviko Lašo sudaryta knyga „Akademikas profesorius Vladas Lašas : atsiminimai“ (Kaunas).

nuotrauka 1967 m. KMU Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus 9), II a., prie Fiziologijos katedros, atidengtas V. Lašo bareljefas su užrašu: „Čia 1921–1966 m. dirbo TSRS MA narys-korespondentas, LTSR MA akademikas prof. med. m. dr. Vl. Lašas (1892–1966)“ (skulpt. Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė).

1969 m. Žaliakalnio mikrorajono gatvė, vedanti į klinikas, pavadinta V. Lašo vardu.

nuotrauka 1970 m. ant namo (Aukštaičių g. 37) atidengta pirmoji atminimo lenta. 1992 07 02 atidengta antroji memorialinė lenta: „Šiame name 1926–1966 m. gyveno Kauno klinikų įkūrėjas, medicinos mokslų daktaras, profesorius, akademikas Vladas Lašas“ (skulpt. Vytautas Narutis; Kauno m. valdybos 1992 m. kovo mėn. potvarkis Nr. 144-v).

1990 m. KMU Centrinių rūmų (dab. LSMUMA) (A. Mickevičiaus g. 9) didžioji auditorija pavadinta prof. V. Lašo vardu. 2000 m. čia pakabintas dail. Arūno Vaitkūno tapytas profesoriaus portretas (sūnaus L. Lašo dovana).

nuotrauka 1992 m. prie KMU klinikų Centrinių rūmų (Eivenių g. 2) pastatytas paminklinis biustas (skulpt. Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė, archit. Jonas Putna).

nuotrauka 2010 09 01 ant LSMU klinikų (Eivenių g. 2) centrinio pastato atidengta memorialinė lenta: „1940 m. liepos 1 d. šiame pastate pradėjo veikti Kauno Vytauto Didžiojo universiteto klinikos. Statybų iniciatorius prof. Vladas Lašas. Pastato architektas Urbain Cassan. Statybų komisijos pirmininkas prof. Pranas Jodelė“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KMU atminimo įamžinimo sąrašas.
2. KPTA atminimo įamžinimo paminklų sąrašas.
3. Kulvietienė, Džiuljeta. Jubiliejus įpareigoja tikslui – irtis į gilumą. – Iliustr. // Ave vita. – 2010, Nr. 28, rugs. 10, p. 1, 2.
4. Lašas, Liudvikas, ... Knyga apie ūgį ir augimo hormoną, nykštukus ir milžinus, sveikatą, sportą ir senėjimą : [praktinė mokslinė-pažintinė mokymo knyga]. – Kaunas, 2016. – P. 111–112.
5. Padegimas, Bernardas ir Abraitis, Romualdas. Akademikas Vladas Lašas – įžymus Lietuvos mokslininkas, organizatorius ir pedagogas. – Iliustr. – Santr. angl. // Medicina. – T. 38 (2002), Nr. 2, p. 231–233.
6. V. Lašo g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 98–99.
7. Vladas Lašas. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 87–88.
8. Vlado Lašo atminimo ir pagerbimo paminklai Vladas Lašas. – Iliustr., faks. // Akademikas profesorius Vladas Lašas. – Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2016. – P. 16–20.
9. Vlado Lašo atminimui // Kauno tiesa. – 1992, birž. 5, p. 1.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka