GRIGAS NAPALYS [1896 02 07 Svideniuose (Kupiškio r.) – 1972 07 14 Kaune; palaidotas Romainių kapinėse], kalbininkas, žodynininkas, rašytojas, vertėjas.

[1925]–1926 m., 1931–1972 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1925 m. Kaune, Lietuvos universitete, studijavo lietuvių kalbą ir pedagogiką. Buvo J. Jablonskio sekretorius. 1926 m. studijas nutraukė.
1931 m. kalbininkas J. Balčikonis pakvietė jį dirbti į „Lietuvių kalbos žodyno“ redakciją sekretoriumi. „Žodyno“ kartoteką papildė 5000 žodžių iš gyvosios kalbos ir 4500 iš raštų. 1941 m. iš redakcijos pasitraukė ir 1942–1944 m. ūkininkavo Ražiškių kaime prie Rokų.
1945–1947 m. dirbo redaktoriumi Kaune įsteigtoje Enciklopedijų, žodynų ir mokslinės literatūros leidykloje. Suredagavo J. Barono „Rusų-lietuvių kalbų žodyno“ naują leidimą, kartu su kitais parengė „Lietuvių kalbos rašybos žodyną“ (1948). 1947 m. Lietuvių kalbos institutas Kaune įsteigė „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ redakciją, kurioje N. Grigas pradėjo dirbti nuo pirmųjų dienų. Iš pradžių su A. Lyberiu rengė „Lietuvių kalbos žodyno“ 1–2 tomus (surinko keliasdešimt tūkstančių žodžių kortelių ir per du metus parengė pirmosios redakcijos rankraštį). 1954 m. „Žodyną“ pabaigė vienas A. Lyberis, nes N. Grigas nepakluso sovietinės vadovybės reikalavimui jį taisyti.
Iki 1956 m., kol išėjo į pensiją, N. Grigas su A. Lyberiu išleido „Lietuvių kalbos rašybos žodyną mokykloms“. Nuo 1926 m. rašė žurnalams „Kalba“, „Kardas“, „Kultūra“, „Naujoji Romuva“ ir kt. Paskelbė atsiminimų apie K. Būgą, J. Balčikonį, J. Jablonskį ir kt. Vertė grožinės literatūros kūrinius į esperanto kalbą.
1960 m. persikėlė gyventi į Vilnių. 1972 m. žuvo kelyje netoli Kauno. 1976 m. skulpt. Danutė Danytė-Varnauskienė sukūrė bronzinį biustą „Kalbininkas Napalys Grigas“.

1997 m. Rokuose kalbininko vardu pavadinta gatvė (Kauno m. valdybos 1997 07 29 sprend. Nr. 584).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. N. Grigo g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 65.
2. Nepalaužtasis kalbininkas. – Iliustr. // Rokai ir jų apylinkės penkių amžių įkandin / Vanda Mažeikienė. – Kaunas, 2004. – P. 48–50.
3. Taluntytė, Nijolė. Rokai ir jų gatvėvardžiai // Kauno diena. – 1997, gruod. 6, p. 23.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka