ŽILINSKAS MYKOLAS [1904 09 29 Smalininkuose (Marijampolės r.) – 1992 02 09 Vilniuje, palaidotas Petrašiūnų kapinėse; antkapinis paminklas skulpt. Vytauto Naručio], verslininkas, kolekcininkas, meno mecenatas.

[1922]–1940, 1989–1990 m. gyveno Kaune.

1925 m. baigęs Kauno Aušros gimnaziją mokėsi LU Humanitariniame fakultete. 1929 m. baigė Istorijos skyrių. 1927 m. buvo pakviestas dirbti Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Saugumo departamente. 1932 m. baigė VDU Teisių fakultetą. Nuo 1933 m. ėjo Saugumo departamento spaudos skyriaus viršininko pareigas. Dalyvavo Šaulių ir „Vilniaus išlaisvinimo“ sąjungų veikloje. Nuo 1936 m. buvo LR ministrų kabineto kanceliarijos viršininkas ir kuravo ryšius su rusų pasiuntinybe. Nuo 1925 m. rašė straipsnius periodiniams leidiniams „Lietuvos aidas“ „Trimitas“, „Ūkininko patarėjas“ ir kt. Redagavo „Vyriausybės žinias“ ir „Kriminalistikos žinyną“. Buvo gabus verslininkas; praturtėjęs nusipirko namą Senamiestyje ir dvarą Abromiškėse (Elektrėnų sav. t.).
Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 1940 06 30 pasitraukė į Vokietiją. Ten sukaupė vertingą meno kūrinių kolekciją, kurią padovanojo Kaunui. Nuo 1971 m. paveikslai pradėjo keliauti į M. K. Čiurlionio dailės muziejų. 1979 m. jo lėšomis pastatyta pirmoji galerija (dabar – Parodų rūmai); 1989 m. – dabartinė Mykolo Žilinsko paveikslų galerija, kurioje eksponuojama neįkainojama kolekcija. Apie ją rašyti buvo draudžiama, bet M. Žilinsko gyvenimo tikslas – įrodyti, ką gali vienas lietuvis. Tais pačiais metais ištikus insultui, prašėsi būti gydomas Kauno klinikose, vėliau pervežtas į Vilnių.
Apdovanotas Tautų draugystės ordinu. Dailininkai V. Karatajus ir V. Ciplijauskas nutapė mecenato portretus, J. Varnas sukūrė medalį, rež. B. Morkevičius – dokumentinį filmą, o žurnalistė Gražina Sviderskytė – filmą apie kolekcijos gabenimą iš Berlyno į Lietuvą. Išleista Vytauto Jakelaičio knygelė „Mykolas Žilinskas: jis apie save, mes apie jį“ (Vilnius, 1994) bei iliustruotas inventorinis katalogas „Mykolo Žilinsko dailės kolekcija“ (Kaunas, 2006).

1979 01 09 Naujamiestyje (K. Donelaičio g. 16) mecenato lėšomis pastatytas ir atidarytas M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filialas, kuriame buvo eksponuojama verslininko iš Vokietijos Mykolo Žilinsko kolekcija (dab. Kauno paveikslų galerija). 1981 m. apie ją sukurtas TV filmas (rež. Vytautas Dabašinskas).

nuotrauka 1989 06 30 miesto centre (Nepriklausomybės a. 12) atidaryta nauja M. Žilinsko vardu pavadinta paveikslų galerija, pastatyta jo lėšomis pagal su fundatoriumi suderintą projektą; atidengta memorialinė lenta lietuvių ir anglų k. (skulpt. Stasys Žirgulis). Vestibiulyje pastatytas bronzinis kolekcininko biustas 2004 09 29 galerijos laiptų aikštelėje pastatytas M. Žilinsko paminklinis biustas (skulpt. Stasys Žirgulis).
Prieiga per internetą: http://www.muziejai.lt/kaunas/MZilinsk_galerija.htm  [žiūrėta 2010 08 20]

1991 09 26 kolekcininkui ir mecenatui M. Žilinskui, padovanojusiam jaunystės miestui visą gyvenimą kauptus vertingus paveikslus ir savo lėšomis pastačiusiam galeriją, suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/  [žiūrėta 2010 08 18]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Gečiauskienė, Vėjūnė. Iškilmių organizatoriams teko pasinervinti. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2004, rugs. 30, p. 1.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Mykolo Žilinsko dailės galerija. – Iliustr. // Kaunas – muziejų sostinė. – [Kauno regiono TIC, 2005]. – P. 4.
4. Pažintis su Kauno paveikslų galerija // Kalba Vilnius. – 1982, saus. 1, p. 13.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka