VEVERSKIS KAZYS [1913 12 09 Kalviuose (Jurbarko r.) – 1944 12 28 žuvo prie tilto per Nevėžį (Kauno r.). 1999 08 13 perlaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse], Lietuvos laisvės armijos (LLA) steigėjas, brigados generolas.

[1937–1941] m. gyveno Kaune.

1938 m. baigė „Aušros“ gimnaziją, mokėsi Karo mokykloje. 1941 m. studijuodamas teisės mokslus Vilniuje, įkūrė LLA, svarbiausią 1941–1946 m. karinę-politinę pasipriešinimo organizaciją, Lietuvos kariuomenės teisių perėmėją, turėjusią nelegalią spaustuvę Vilniuje. K. Veverskis redagavo, leido ir platino laikraštį „Karinės ir politinės žinios“. Po karo skelbė antisovietinį pasipriešinimą, tikėdamas, kad pati tauta turi išsikovoti laisvę. Veikė Vanagų vardu Žemaitijoje. 1944 m. Senio slapyvardžiu aršiai kovėsi su Raudonąja armija. Iš Seredžiaus išvadavo suimtus lietuvius patriotus. Gabendamas bulvių maišuose pogrindinę spaudą, buvo nušautas prie senojo Nevėžio tilto. Po keleto dienų motina, radusi jo kūną, palaidojo Raudondvario kapinėse (Kauno r.).
1997 02 17 K. Veverskis apdovanotas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu, 1998 m. jam suteiktas (po mirties) brigados generolo laipsnis. Brolis Pranas su žmona rūpinosi jo palaikų perlaidojimu Petrašiūnų kapinėse bei kryžiaus pastatymu. 2003 12 19 minint LLA įkūrėjo 90-ąsias gimimo metines, Kaune iškilmingai atkurta ir istorinėje LR prezidentūroje pašventinta LLA vėliava. Pasiūlyta tiltą per Nevėžį ties Raudondvariu pavadinti jo vardu.
Brolis Pranas paliko rankraštį „[Apie linksmus ir nelabai linksmus nutikimus sovietiškame kalėjime]; „Senis“ ir K.: keli faktai biografijai ir apmąstymas apie Kazį Veverskį“ (Kaunas, 1990). Apie tą laikotarpį Kęstutis Kasparas išleido knygas „Lietuvos karas“ (Kaunas, 1999) ir „Lietuvos Laisvės Armija“ (Kaunas, 2002).

nuotrauka 1993 09 01 „Aušros“ gimnazijoje atidengta grupinė atminimo lenta, kurioje šalia kitų dešimties Nepriklausomybės kovose žuvusių gimnazistų pavardžių, įrašytas ir Kazys Veverskis.

1994 07 12 žūties vietoje, kairiajame Nevėžio šlaite (Užliedžių sen., Kauno r.) Lietuvos Laisvės armijos įkūrėjo atminimui pastatytas medinis koplytstulpis. Drėgmės ir laiko apgadintas jis atiduotas muziejui. Jo vietoje 2014 10 31 atidengtas juodo metalo kalavijo formos paminklas su virš jo kylančia laisvės paukšte (skulpt. Marijus Petrauskas ir archit. Violeta Beigienė).
Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2014/11/07/atmi_01.html  [žiūrėta 2015 10 29]

2006 m. Panemunėje jo vardu pavadinta nauja gatvė (Kauno m. sav. tarybos 2006 06 08 sprend. T-253).

nuotrauka 2011 05 15, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, Kauno rajone, Raudondvaryje, tiltui per Nevėžį suteiktas Kazio Veverskio vardas ir atidengta atminimo lenta (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011 03 09 nutarim. Nr. 266).

2014 05 16 Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos Kazlų Rūdos poligonui suteiktas Brigados generolo K. Veverskio vardas, 2014 10 09 jame iškilmingai atidengta atminimo lenta.
Prieiga per internetą: https://goo.gl/KJ2Gxo  [žiūrėta 2017 10 06]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Adomaitis, Justinas. Kazys Veverskis ir Lietuvos laisvės armija. – Portr. // Tėviškės žinios. – 1994, rugpj. 6, p. 10; rugpj. 13, p. 11.
2. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 136.
3. Kauno m. gatvių sąrašas 2006 m.
4. Kazlų Rūdos poligonui suteiktas brigados generolo Kazio Veverskio vardas. – Portr. – LKM inf. // Krašto apsauga. – 2014, Nr. 9 (geg. 12–25), p. 29.
5. Koplytstulpis K. Veverskio žuvimo vietoje / A. Surgailio nuotr. // Panemunės istorija: archeologijos ir meno paminklai : vadovas. – Vilnius, 2008. – P. 34.
6. Maciukevičienė, Dalia. Įamžinanti atminimą dovana. – Iliustr. // Tremtinys. – 2004, saus. 2, p. 1, 5.
7. Montvydaitė-Giedraitienė, Irena. Pagerbtas LLA vado Kazio Veverskio atminimas. – Iliustr. // Tremtinys. – 2015, vas. 27, p. 1, 6.
8. Montvydaitė-Giedraitienė, Irena. Tiltui – generolo Kazio Veverskio vardas // Tremtinys. – 2011, geg. 6, p. 3.
9. Paminklas Lietuvos laisvės armijos vadui. – Iliustr. // XXI amžius. – 2014, lapkr. 7, p. 1.
10. Paminklas rezistentų vadui K. Veverskiui. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2014, spal. 30, p. 20.
11. Tamulaitis, Gintautas. Atidengtas paminklas LLA įkūrėjui Kaziui Veverskiui. – Iliustr. // Tremtinys. – 2014, lapkr. 7, p. 5.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka