PRATARMĖ

Kauno apskrities viešosios bibliotekos (KAVB) Kaunistikos grupė kaupia, sistemina ir skleidžia informaciją apie Kauną ir kauniečius. Elektroniniame žinyne (EŽ) „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas” pateikiama iš įvairių šaltinių surinkta bei susisteminta medžiaga apie žymių žmonių įamžinimo vietas ir būdus Kauno mieste, apylinkėse ir apskrityje nuo 1918 m. iki šių dienų. Ši informacija nuolat tikslinama ir atnaujinama.

Žinynas supažindina su Kaune įamžintais žmonėmis, apie kuriuos pateikiami šie duomenys:
- asmens veikla Kaune (biogramos dalis),
- įamžinimo objektai (chronologine seka), – memorialinės lentos, paminklai, muziejai, ekspozicijos bei žymių asmenų vardais pavadintos įvairios institucijos, gatvės, fondai, ir premijos ir kt.,
- nuorodos į elektroninius adresus,
- ikonografija,
- šaltinių ir literatūros apie atminimo įamžinimą sąrašas.

Įamžintų asmenų EŽ atrankos kriterijai

Greta visiems žinomų asmenybių – Stepono Dariaus, Maironio, Motiejaus Valančiaus – yra ir sovietmečiu draustos informacijos apie mažiau žinomus kultūros, visuomenės bei mokslo veikėjus: mokytoją Vladislavą Arminaitę, kunigą Stanislovą Jokūbauskį, diplomatą Voldemarą Vytautą Čarneckį, generolą Julių Čapliką ir kt.
Į EŽ įtraukti ir tie žymūs žmonės, kurie Kaune gyveno trumpai (mokslininkai Hermanas ir Oskaras Minkovskiai, JAV karininkas Samuelis Harrisas, Adomas Mickevičius ir kt.), tačiau istorijoje paliko neišdildomą pėdsaką.

Čia nerasime Lietuvos ir užsienio personalijų biogramų, kurios negyveno Kaune, nors jų atminimas mieste įamžintas (Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Elizos Ožeškienės, Imanuelio Kanto ir kitų).

Į žinyną netraukiami asmenys, kurių atminimas įamžintas tik vienoje uždaroje institucijoje, tačiau paminėti tie, kurie įamžinti keliais būdais (pastatytas biustas, pakabinta memorialinė lenta, pavadinta gatvė, mokykla, skaitykla, suteiktas garbės daktaro vardas ir pan.).

Į EŽ neįtrauktos asmenų biogramos, kurių pavardės įamžintos grupinėse atminimo lentose, memorialuose ir pan. Pavyzdžiui, 1993 m. „Aušros“ gimnazijoje įrengtoje kolektyvinėje memorialinėje lentoje, skirtoje žuvusiems už Lietuvos laisvę savanoriams, įrašyta 11 pavardžių. Informaciją apie memorialinėse lentose įamžintus asmenis galima rasti paieškos lange pagal įamžinto objekto tipą „Grupinis įamžinimas“.

Informacijos šaltiniai

Informacija žinynui renkama iš KAVB Kaunistikos (kraštotyros) kartotekos, informacinių ir kraštotyrinių leidinių, Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) ir Kultūros paveldo skyriaus, Kauno regioninio valstybės archyvo (KRVA), švietimo ir ugdymo įstaigų, atminties institucijų, interneto ir kt. Kai kurie faktai tikslinami su žymių žmonių artimaisiais, muziejininkais ir t.t.

Renkant žinias apie žymių žmonių atminimo įamžinimą, susiduriama su sunkumais: ne visą reikiamą informaciją pavyksta surasti ar gauti iš atitinkamų institucijų, taip pat sudėtinga nustatyti mažiau žinomų žmonių gyvenimo metus ir veiklą Kaune, nes dažnai šaltiniai nurodo skirtingas datas (jos žymimos žvaigždute*).

Neabejojame, kad akylesnis vartotojas ras spragų ar kitų trūkumų. Elektroninio žinyno sudarytojai nesitiki, kad jų surinkta informacija apie įamžintus asmenis yra išsami, jie tik informuoja, kas žinoma, ką pavyko rasti ir tikisi pagalbos iš pačių vartotojų.

Apie pastebėtus netikslumus prašome pranešti:
el. p. kaunistika@kvb.lt
tel. (8–37) 32 42 44


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka