Ąžuolyno biblioteka
Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centras
Kaunistikos skaitykla
K. Donelaičio g. 8, 104 k.
LT-44213 Kaunas

Tel. +370 37 32 42 44
El. p. kaunistika@azuolynobiblioteka.lt

Autorių teisės

Be raštiško Ąžuolyno bibliotekos leidimo draudžiama elektroniniame žinyne skelbiamą informaciją, nuotraukas kopijuoti, platinti, publikuoti spaudiniuose ir internete, keisti, kurti išvestinius produktus ir kt.

Parašykite mums žinutę

Savo pastabas ar klausimus taip pat galite parašyti mums, užpildydami šią formą: