Adamkus Valdas


(iki 1955 m. – Adamkavičius Voldemaras) [gimė 1926 11 03 Kaune], ekologas, inžinierius, visuomenės veikėjas, Lietuvos prezidentas per 1998–2003 m. ir 2004–2009 m. kadencijas.

1926–1944 m. gyveno Kaune.

Gimė ir augo Kaune. 1933–1939 m. lankė J. Jablonskio pradinę mokyklą (dab. gimnazija). 1939–1944 m. mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje. Vokiečių okupacijos metu priklausė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai. Kartu su kitais aktyvistais leido pogrindinį laikraštį „Jaunime, budėk!“, platino Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) leidinius „Laisvės kovotojas“, „Nepriklausoma Lietuva“.
1944 07 16 su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. – į JAV.
1972 m. pirmą kartą po išvykimo apsilankė gimtajame name (V. Kudirkos g. 4). Nuo to karto dažnai atvykdavo į Kauną. Aktyviai rėmė vandenvalos statybą, aplinkos monitoringo plėtojimą.
1989–1996 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atkuriamojo senato narys. 2003 m. tapo Kauno „Rotary“ klubo Garbės nariu. Asmeninius pinigus aukojo paminklinės Kristaus prisikėlimo bažnyčios atstatymui. 2005 m. su žmona Alma (1927–2023) Kauno karilionui padovanojo didžiausią (924 kg) varpą „Kaunas“ (jų vardai įamžinti ant varpo briaunos). 
Prezidento vardu pavadinta kriauklė – Adamkaus marginelė (lot. Marginella adamkusi).
2004 m. dailininkas Jonas Jarmalavičius sukūrė voką, skirtą V. Adamkaus 2-ajai kadencijai pažymėti. Švenčiant 80-metį, jubiliatui buvo dedikuoti varpų koncertai. 2006 m. sukurtas reprezentacinis medalis (dailininkas Giedrius Paulauskis). Dienraščio „Kauno diena“ skaitytojai penkerius metus jį rinko populiariausiu Metų žmogumi Lietuvoje, o šalies gyventojai prezidentą išrinko populiariausiu 2007-ųjų metų žmogumi. 2009 m. įteikta „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ ir Kauno apskrities viršininko garbės ženklas. 2010 10 16, minint 69-ąsias lakūno A. Gustaičio žūties metines, už istorinės aviacinės atminties saugojimą įteiktas jo vardo medalis. 2013 m. sukurtas dokumentinis filmas „Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus“ (režisierė Edita Kabaraitė). 2015 m. Lietuvos sporto apdovanojimuose prezidentas apdovanotas už nuopelnus Lietuvos sportui, Lietuvos olimpinė akademija ir Pasaulio lietuvių sporto asociacija jam suteikė Pasaulio lietuvių sporto ambasadoriaus vardą. Tais pačiais metais suteiktas Maltos ordino pagalbos tarnybos Garbės nario vardas ir įteiktas šį įvertinimą liudijantis pažymėjimas. 2016 m. įteiktas Santarvės ordinas „Už santarvės puoselėjimą“ („Pro augenda concordia“), taip pat – pirmojo lygio Kauno rajono garbės ženklas. 2016 m. skirta Laisvės premija. 2017 m. Kaune įvyko Lietuvos mokinių sporto ir meno šventė „Adamkiada“. 2018 m. įteiktas JAV įsikūrusio Komunizmo aukų atminimo fondo apdovanojimas – JAV prezidentų vardu pavadintas Trumano-Reagano Laisvės medalis, 2020 m. už indėlį į užsienio politiką skirtas Lenkijos „Prometėjo“ apdovanojimas, 2022 m. – Aleksandro Stulginskio žvaigždė.
2024 m. pasirodė dokumentinis filmas „Prezidentas“ (režisavo Giedrė Genevičiūtė ir Daiva Žeimytė-Bilienė, muziką kūrė kompozitorius Gediminas Zujus, prodiuseris Arūnas Valinskas).
Išleistos V. Adamkaus knygos: „Likimo vardas – Lietuva (Kaunas, 1997, 1998) ir „Be nutylėjimų: dienoraščiai, vertinimai, pastabos paraštėse“ (Vilnius, 2004), „Paskutinė kadencija : prezidento dienoraščiai“ (Vilnius, 2011), „Valdas Adamkus. Pareigos, kurios nesibaigia: Prezidento dienoraščiai“ (Vilnius, 2015), „Pokalbiai nesilaikant protokolo“ (Vilnius, 2016), „Esu vienas iš jūsų: rinktinės Prezidento kalbos“ (Vilnius, 2018).
Apie jį išleista: „Lietuva prie Adamkaus: dedikacijos prezidentui“ (Vilnius, 2002), „Penkeri darbo metai: kalbos, interviu, laiškai“ (Vilnius, 2002), „Prezidentas Valdas Adamkus“ (Vilnius, 2003), fotoalbumas „Prezidento Valdo Adamkaus misija, 2004–2009“ (Vilnius, [2009]). 2011 m. sporto žurnalistė Marytė Marcinkevičiūtė parengė knygą „Valdas Adamkus – sporto žmogus“, skirtą prezidento 85-erių metų jubiliejui bei Almos ir Valdo Adamkų vedybinio gyvenimo 60-mečiui paminėti. 95-ojo jubiliejaus proga išleista istoriko, prof. Egidijaus Aleksandravičiaus parengta biografija „Adamkus“ (Vilnius, 2021).

 • 1992 m. buvo įsteigta jo vardo 5000 Lt aplinkosaugos premija, skiriama iš Valdo Adamkaus asmeninių lėšų.
 • 1998 01 28 išrinktas Kauno technologijos universiteto (KTU) garbės daktaru. Regalijos įteiktos birželio 26 d.
 • 1999 06 15 už didelius nuopelnus atkuriant bei stiprinant Lietuvos valstybingumą, už nuolatinį rūpestį aplinkos apsauga, už pagalbą Lietuvos aplinkosaugos studijoms ir institucijoms suteiktas Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) (dab. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) garbės daktaro vardas.
 • 2001 12 18 už nuopelnus Lietuvai ir universitetui suteiktas VDU politikos mokslų garbės daktaro vardas.
 • 2004 05 21 už nuopelnus plėtojant kūno kultūros bei sporto humanizmo idėjas Lietuvoje ir pasaulyje suteiktos Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA) (dab. Lietuvos sporto universitetas (LSU) garbės daktaro regalijos.
 • 2006 m. V. Adamkus įsteigė 300 Lt vardinę stipendiją.
 • 2006 11 30 Lietuvos Respublikos Prezidentui suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
 • 2011 m. Kaune įsteigtas Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus (S. Daukanto g. 25), remiantis JAV nusistovėjusia buvusių prezidentų palikimo saugojimo ir sklaidos forma. Biblioteka-muziejus toliau tęsia 2012 m. likviduoto Lietuvių išeivijos instituto veiklą. 2016 04 29 duris atvėrė atsinaujinęs biblioteka-muziejus.
 • 2014 04 27 Kauno rajone, Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios (Bažnyčios g. 19) šventoriuje, šalia visuomeninio sambūrio „Gerumo ąžuolas“ garbės nario V. Adamkaus sodinto ąžuoliuko, atidengtas memorialinis akmuo su prezidento bareljefu ir iškaltais jo žodžiais: „Kaip šio ąžuolo šaknys įsitvirtinusios į šventą Lietuvos žemę, privalu, kad ir mūsų šaknys neatitrūktų nuo savo tautos!”.
 • 2016 09 01 Kauno šv. Pranciškaus gimnazijai (Bitininkų g. 31) iškilmingai suteiktas Prezidento Valdo Adamkaus vardas.
 • 2017 11 02 mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) atidengta memorialinė lenta: „Šioje bažnyčioje 1937–1939 m. šv. Mišiose patarnaudavo Valdas Adamkus, būsimasis Lietuvos Respublikos prezidentas“, taip pat įrašyta ir V. Adamkaus ranka rašyta sentencija: „Tolima ir nelabai sena praeitis primena, kad Dievo namai ne kartą istorijoje tapo mūsų namais“.
 • 2020 m. Vytauto Didžiojo universitete įsteigta Prezidento Valdo Adamkaus premija, skiriama už pasiekimus aplinkosaugos srityje.
 • 2021 11 17 Akademijos miestelyje (Studentų g. 9A) iškilmingai atidarytas VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras – didžiausias šiuo metu Lietuvoje įvairioms sporto šakoms ir poreikiams pritaikytas universitetinis sporto kompleksas.  2023 10 10 prezidentas V. Adamkus pasodino simbolinį prezidentinį ąžuoliuką, žymintį sporto centro link vedančią jo ekscelencijos vardu pavadintą ąžuolų alėją.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. LR Prezidentui V. Adamkui – KTU garbės daktaro regalijos. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 1998, Nr. 7–8, p. 20.
 2. Dešimt populiariausių šalies žmonių: „Kauno dienos“ skaitytojai populiariausiu žmogumi Lietuvoje pripažino Prezidentą Valdą Adamkų. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, gruod. 31, p. 1, 3.
 3. Prezidentai – VDU garbės daktarai // Kauno diena. – 2001, gruod. 20, p. 2.
 4. Žmonių pripažinimo nenusipirksi / Stasys Jokūbaitis // Kauno diena. – 2002, gruod. 31, p. 1, 2.
 5. Kadenciją baigiančio Prezidento širdis – Kaune / Laimutis Genys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, vas. 18, p. 1–2.
 6. V. Adamkui – garbės daktaro regalijos // Kauno diena. – 2004, geg. 21, p. 17.
 7. Sveikiname su antrąja kadencija! – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2004, liep. 13, p. 3.
 8. Prezidento varpas – didžiausias : V. Adamkus iš asmeninių lėšų parėmė kariljoną / Erika Vaitkūnienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2005, gruod. 9, p. 1–2.
 9. Prezidentas įteikė dvi vardines stipendijas / Gediminas Stanišauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, saus. 6, p. 4.
 10. 80 varpo dūžių – Prezidento jubiliejui. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, lapkr. 3, p. 16.
 11. Prezidentui – ir pagarba, ir įžeidžiantys žodžiai: Kauno garbės piliečių sąrašą papildė šalies vadovas Valdas Adamkus. – Portr. // Kauno diena. – 2006, gruod. 1, p. 5.
 12. Ant tautos pripažinimo pakylos – žinomiausi žmonės: metams baigiantis „Kauno dienos“ skaitytojai surikiavo populiariausių Lietuvos asmenybių dešimtuką / Stasys Jokūbaitis. – Portr. // Kauno diena. – 2006, gruod. 30, p. 1, 2.
 13. A. Gustaičio medalis – už nuopelnus Lietuvos aviacijai /Gytis Ramoška. – Iliustr. // Draugas. – 2010, lapkr. 17, p. 10.
 14. V. Adamkaus muziejuje – ir Valentino dienos atvirukas / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, gruod. 18, p. 30–31.
 15. Kaune prigijo JAV prezidentų tradicija / Šarūnas Bulota. – Iliustr. // 15 min. – 2011, rugpj. 24, p. 4.
 16. Į kelionę per laiką ir įvykius – su V. Adamkumi. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2011, lapkr. 4, p. 17.
 17. Skamba kriauklės lietuviškais vardais / Kotryna Dabašinskienė // Lietuvos aidas. – 2012, rugpj. 1, p. 8.
 18. V. Adamkaus akmuo – pagarbos gamtai simbolis. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2014, bal. 28, p. 3.
 19. Akmuo įamžino V. Adamkaus nuopelnus gamtosaugai. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2014, bal. 29, p. 3.
 20. Valdo Adamkaus akmuo – gamtosaugos idėjoms stiprinti. – Iliustr. – pagal Kauno rajono savivaldybės informaciją // XXI amžius. – 2014, geg. 3, p. 14.
 21. Pervadins gimnaziją // Lietuvos rytas. – 2016, rugs. 1, p. 5.
 22. Pagerbtas V. Adamkus sodino ąžuolą / Arūnas Karaliūnas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2016, rugs. 2, p. 5.
 23. Rugsėjo 1-osios spalvos užliejo visą Kauną / Edita Radzevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, rugs. 2, p. 1, 4–5.
 24. Atidengta atminimo lenta V. Adamkui / Edita Radzevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, lapkr. 3, p. 2.
 25. JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą : [lai gyvuoja laisva Lietuva!] / [sudarytoja Regina Narušienė]. – Vilnius : Vaga, 2018. – P. 343.
 26. Įsteigta V. Adamkaus premija / KD, BNS inf. – Portr. // Kauno diena. – 2020, lapkr. 19, p. 5.
 27. Iškilmingai atidaryta Prezidento V. Adamkaus biblioteka. – Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/duris-atvers-prezidento-v-adamkaus-biblioteka-muziejus/ [2016 04 29]
 28. Kauno gimnazijai suteiktas Prezidento Valdo Adamkaus vardas. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/2016/09/naujienos/kauno-gimnazijai-suteiktas-prezidento-valdo-adamkaus-vardas/ [2016 09 01]
 29. Skelbimai. – Prieiga per internetą: http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=9&nid=3777 [2017 11 02]
 30. Valdas Adamkus. – Prieiga per internetą: https://ktu.edu/people/valdas-adamkus/ [2021 03 02]
 31. Valdas Adamkus. – Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/person/4-valdas-adamkus/ [2021 03 02]
 32. Miesto Garbės piliečiai. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/ [2020 01 07]
 33. Įsteigta Prezidento Valdo Adamkaus premija, kuri bus skirta už pasiekimus aplinkosaugos srityje – Prieiga per internetą: https://adamkuslibrary.lt/2020/11/18/isteigta-prezidento-valdo-adamkaus-premija-kuri-bus-skirta-uz-pasiekimus-aplinkosaugos-srityje/ [2020 12 02]
 34. VDU atidarė didžiausią šalyje universitetinį sporto centrą. – Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/vdu-atidare-didziausia-salyje-universitetini-sporto-centra/ [2021 11 18]
 35. Prezidentui V. Adamkui ir JAV senatoriui R. Dž. Durbinui skirta Aleksandro Stulginskio žvaigždė. – Prieiga per internetą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=280513 [2022 03 30]
 36. Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus. – Prieiga per internetą: https://adamkuslibrary.lt/ [2022 05 17]
 37. Knygos „Jonas Rimša. Tropikų šauksmas“ pristatymas. Vilniaus paveikslų galerija, 2011 m. kovo 15 d. Prezidentas Valdas Adamkus. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/f/805180/20000016060983?menuIndex=0&digitalObjectId=20000016060988 [2023 06 02]
 38. Prezidentas V. Adamkus VDU sporto centre pasodino simbolinį ąžuoliuką. – Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/prezidentas-v-adamkus-vdu-sporto-centre-pasodino-simbolini-azuoliuka/ [2023 10 11]
 39. Stiebiasi V. Adamkaus ąžuolai / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė. – Justinos Lasauskaitės nuotr. // Kauno diena. – 2023, spalio 11, p. 1, 3.