Aistis Jonas, tikr. Aleksandravičius


[1904 07 07 Kampiškėse (Kauno r.) – 1973 06 13 Vašingtone; 2000 m. perlaidotas Rumšiškių kapinėse, antkapinį paminklą sukūrė skulptorius Antanas Kmieliauskas], poetas, publicistas, filosofijos daktaras.
Savo raštus pasirašinėjo slapyvardžiais: Jonas Kossu-Aleksandravičius, Jonas Kuosa-Aleksandriškis, Jonas Aistis [nuo 1952 m.].

1919–1936 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1919–1927 m. mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje. 1927 m. įstojo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Dirbo įvairiose įstaigose. Bendradarbiavo su žurnalais: „Ateitis“, „Naujoji Romuva“, „Židinys“, „Vairas“. Gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, 1936–1940 m. literatūros studijas tęsė Grenoblio universitete Prancūzijoje.
Kaune išleido eilėraščių rinkinius: „Eilėraščiai“ (1932), „Imago mortis“ (1934), „Intymios giesmės“ (1935), „Užgesę chimeros akys“ (1937), „Poezija“ (1940). Už eilėraščių rinktinę „Užgesę chimeros akys“ 1938 m. jam buvo įteikta Valstybinė literatūros premija. 1939 m. paskutinį kartą lankėsi Kaune.
Išleistos Jonui Aisčiui skirtos knygos: Vytauto Kubiliaus „Jonas Aistis: gyvenimas ir kūryba“ (Vilnius, 1999), Stanislovo Abromavičiaus ir Gražinos Meilutienės „Mėlynieji vaikystės šilai: Jono Aisčio 100-osioms gimimo metinėms“ (Kaunas, 2004), J. Aisčio „Laiškai, 1929–1973“ (Vilnius, 2004), 2023 m. – Valentinos Šereikienės „Jono Aisčio paslaptis“ (Kaunas).
2004 m. iš serijos „Žymūs žmonės“ išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė).

 • 1988 11 06 J. Aisčio tėviškėje Dovainonyse (Kaišiadorių r. sav.) pastatytas stogastulpis (tautodailininkas Leonas Juozonis).
 • 1994 07 03, minint 90-ąsias poeto gimimo metines, Rumšiškėse pastatytas paminklinis biustas (skulptorius Vladas Žuklys, architektas Stasys Petrauskas).
 • 1996 04 18 Rumšiškėse (J. Aisčio g. 1) įsteigtas J. Aisčio muziejus. Atidarytas 1997 07 12.
 • 1997 m. viena iš Vaišvydavos gatvių pavadinta J. Aisčio vardu. Tais pačiais metais jo vardu pavadinta gatvė Rumšiškėse.
 • 2004 m., švenčiant poeto 100-ąsias gimimo metines, Kaišiadorių rajono savivaldybė sugrąžino literatūrinę premiją (įsteigtą sovietmečiu), teikiamą kiekvienais metais birželio mėnesį už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje.
 • Žemuosiuose Šančiuose, namo Kranto 20-osios g. 17 kieme stovi J. Aisčiui skirtas tautodailininko Leono Juozonio sukurtas stogastulpis.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Jonas Aistis ir Rumšiškės / Jonas Laurinavičius. – Kaišiadorys : [Lietuvos kraštotyros draugijos Kaišiadorių rajono skyrius], 1992. – 25, [1] p.
 2. Kaišiadorių rajono Tarybos 1997 02 20 sprendimas Nr. 281.
 3. Kauno miesto valdybos 1997 11 18 sprendimas Nr. 858.
 4. Rumšiškių Jono Aisčio muziejus. – [Kaišiadorys, 2000]. – 1 lankstinys (4 p.) : iliustr.
 5. J. Aisčio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 16.
 6. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2004 02 27 sprendimas Nr. 378.
 7. Jono Aisčio premija – Jonui Juškaičiui // Metai. – 2004, Nr. 8/9, p. 189.
 8. Jono Aisčio muziejus. – Prieiga per internetą: https://www.kaisiadoriumuziejus.lt/veikla/ekspozicijos/jono-aiscio-muziejus/ [2022 03 17]
 9. Šančių istorijos, architektūros, kultūros paveldo vertybių piešiniai / Jonas Lukšė. – Kaunas, 2018. – 1 aplankas : 21 iliustr. lap.
 10. Nuotrauka. Jonas Aistis (Kossu-Aleksandravičius). – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LIMIS-130000002958571 [2022 10 17]