Akelaitis Juozas Antanas


[1880 03 25 Paežerėliuose (Marijampolės apskr.) – 1949 07 29 Manzurkoje (Irkutsko sr.); perlaidotas Petrašiūnų kapinėse], knygnešys, visuomenės veikėjas.

1945–1949 m. gyveno Kaune.

Kilęs iš didelės Suvalkijos ūkininko šeimos, susipažinęs su knygnešiais, įsitraukė į jų veiklą. Buvo draugijų „Artojas“, „Šviesa“, „Varpas“ narys, bendradarbiavo laikraštyje „Ūkininkas“ ir kt., 1926 10 01–1927 04 12 – III Seimo narys. Ne kartą suimtas, kalintas ir ištremtas.
Nuo 1945 m. pavasario slapstėsi pas giminaičius Kaune (Kapsų g.). 1949 03 25 su šeima ištremtas į Sibirą, kur po keturių mėnesių mirė.
1990 08 18 palaikai iškilmingai perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse. 1993 05 07 atidengtas antkapinis paminklas su metaliniu kryžiumi (skulpt. Sigitas Straigys), kuriame iškalti žodžiai iš poeto tremtinio Jono Graičiūno knygnešiui skirtos baladės „Sūduvis Akelaitis“.

  • 1940 m. vasarą Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje (K. Donelaičio g. 64) pastatyta Knygnešių sienelė (autorius Karolis Reisonas), kurioje pirmuoju įrašytas ūkininkas Juozas Akelaitis. 1950 m. nugriauta. 1997 06 07 atidengta atstatyta sienelė (autorius Liucijus Albertas Dringelis).
  • 1991 m. buvusi K. Kalinausko gatvė Žemuosiuose Šančiuose pervadinta į J. ir M. Akelaičių g.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno Miesto… // Tarybų Lietuva. – 1946, gruod. 18, p. 3.
  2. Kauno miesto valdybos 1991 09 17 sprendimas Nr. 229-v.
  3. Juozas Akelaitis : [knygnešys]. – Portr. – Bibliogr.: 7 pavad. // Šimtas knygnešių / Lietuvos kultūros fondas, Lietuvos knygnešio draugija. – Vilnius : [Lietuvos kultūros fondas], 1998. – P. 21.
  4. Tremtys buvo jo lemtis / Kazys Blaževičius. – Portr. // XXI amžius. – 1999, geg. 7, p. 9.
  5. J. ir M. Akelaičių g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas : Aesti, 2001. – P. 16–18.
  6. Knygnešys Juozas Antanas Akelaitis. Vilnius : [XX a. pr., fotografija : reprodukcija / Stanislavas Filibertas Fleury] // Stanislovo Sajausko istorinių fotografijų rinkinio katalogas / sudarė Dalia Poškienė]. – Kaunas : [Naujasis lankas], 2011. – P. 11.
  7. Kauno miesto gatvių sąrašas [Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T-587 redakcija].