Aleksa Jonas Pranas


[1879 12 25 Obelupiuose (Vilkaviškio apskr.) – 1955 04 22 Svetlozelionoje (Tomsko sr., Rusija; 1990 m. palaikai pervežti į Lietuvą ir palaidoti Palangoje], agronomas, sociologas, filosofas, ekonomistas, valstybės ir visuomenės veikėjas.

1918–1940 m. gyveno Kaune.

1918 m. grįžo į Kauną. 1918–1920 m. buvo Žemės ūkio departamento direktorius, 1920–1923 m. – Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, 1924–1927 m. – Lietūkio tarybos pirmininkas, 1925–1940 m. – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio ekonomikos docentas, vėliau – profesorius. 1925 m. vienas iš Ūkininkų partijos įkūrėjų, 1925–1927 m. – žurnalo „Žemės ūkis“ redaktorius, 1926–1927 m. – Žemės ūkio rūmų pirmininkas, 1926–1935 m. – Žemės ūkio ministras, 1928–1936 m. – organizacijos „Ūkininkų vienybė“ pirmininkas.
1926 m. išrinktas į Lietuvos Respublikos III Seimą.
Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungai (SSRS) okupavus Lietuvą, Vidaus reikalų liaudies komisariato (rus. Народный комиссариат внутренних дел (НКВД, liet. NKVD) suimtas, 1940–1941 m. kalintas Marijampolėje ir Kaune. Prasidėjus karui, iš kalėjimo pabėgo, tačiau 1942 m. jį suėmė ir kalino gestapas, vėliau ištrėmė į Vokietiją. 1948 m. ten jį suėmė NKVD ir ištrėmė į Sibirą.
J. Aleksa buvo ūkininkiškosios ideologijos kūrėjas, pirmasis Lietuvoje žemės ūkį tyręs kompleksiškai (plėtros teorijos požiūriu) ir propagavęs žemės ūkio kooperaciją.
Svarbiausi jo darbai: „Lietuvos šios dienos žemės ūkis ir jo ateitis“ (1924), „Lietuvių tautos likimo klausimu“ (2 t. 1925–1933), „Lietuvos ūkininkai ir Lietuvos valstybė“ (1926), „Kuriuo keliu eisime“ (1927), „Mano testamentas lietuvių tautai“ (1951 m., išleista 1999 m.).
1931 m. apdovanotas DLK Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinu.
1999 m. išleista Mečislovo Reinio sudaryta knyga „Jonas Aleksa. Ūkio, mokslo ir valstybės baruose“, 2003 m. – Vlado Žuko „Margi gyvenimo puslapiai : Salomėja ir Jonas Aleksos“ (Vilnius), 2011 m. – „Valstybininkas ir mokslininkas Jonas Pranas Aleksa: žvilgsnis iš dabarties“ (Akademija (Kauno r.), 2013 m. – Valentino Aleksos ir Jono Jasaičio parengta studija „Profesorius Jonas Pranas Aleksa ir jo idėjos ateities Lietuvai“ (Vilnius), 2022 m. – „Lietuvos Respublikos šimtmečio istorijos žingsnių aidai : profesorius Jonas Pranas Aleksa vakar, šiandien ir rytoj : straipsnių rinkinys“ (Kaunas).

 • 1929 10 29 už ypatingą atsidavimą Lietuvos žemės ūkiui, Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) taryba J. P. Aleksai suteikė agronomijos garbės daktaro vardą.
 • 1990 12 28 viena Vilijampolės mikrorajono gatvė pavadinta J. ir K. Aleksų vardu.
 • 2009 03 11, minint 130-ąsias gimimo metines, ant Žemės ūkio rūmų (K. Donelaičio g. 2) iškilmingai atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Stasys Žirgulis): „Lietuvos žemės ūkio universiteto garbės daktaras, profesorius Jonas Pranas Aleksa (1879–1955), Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, agronomas, ekonomistas, sociologas filosofas, 1920–1923 m. žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, 1926–1935 m. žemės ūkio ministras, žemės ūkio rūmų įkūrimo 1926 m. iniciatorius ir jų pirmasis vadovas, už patriotinę veiklą kalintas caro žandarų, sovietų ir nacių okupantų. Mirė Sibire“.
 • 2011 02 15 Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete (S. Daukanto g. 28, 4 a. fojė) parengtas stendas.
 • 2018 12 05 greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Jonas Pranas Aleksa. Projekto iniciatorius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), autorius – LGGRTC skulptorius Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – architektas Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
 • 2022 06 03 prie namo Kęstučio g. 27A atidengta atminimo lenta: „Šiame Žemės ūkio ministerijos darbuotojų name 1927–1935 m. gyveno žemės ūkio ministras prof. Jonas Pranas Aleksa (1879–1955), už patriotinę veiklą kalintas caro žandarų, sovietų ir nacių okupantų. Mirė Sibiro tremtyje. Atminimo lentą įrengė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2022 m.“
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Dipl. agr. Jonas Aleksa : [portr. nuotr.] // Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas, 1430–1930 / spaudai paruošė – rėdigė par H. Serafinas. – [Kaunas] : [s.n.], 1933. – P. 311.
 2. Kauno miesto mero 1990 12 28 potvarkis Nr. 897.
 3. J. ir K. Aleksų g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 18–19.
 4. Pagerbtas Žemės ūkio rūmų įkūrėjas / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2009, kovo 14, p. 29.
 5. VDU atidengta profesoriaus Jono Prano Aleksos atminimo stela / Akvilė Planutytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2011, vas. 17, p. 16.
 6. Tarpukario ministrų atminimas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.
 7. Valentino Aleksos informacija.
 8. Dar vienas Jono Prano Aleksos darbų įamžinimas / Valentinas Aleksa. – Iliustr., portr. // Ūkininko patarėjas. – 2022, geg. 28, p. 14.
 9. Istorija yra svarbi, nes ji kartojasi / Monika Kazlauskaitė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2022, birž. 8, p. 1, 3.
 10. Prisiminė ministrą, kalinį, tremtinį / Raimundas Kaminskas. – Iliustr. // XXI amžius. – 2022, birž. 10, p. 14.
 11. Lietuvos Respublikos šimtmečio istorijos žingsnių aidai : profesorius Jonas Pranas Aleksa vakar, šiandien ir rytoj : straipsnių rinkinys. – Kaunas : Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, 2022. – P. 11.