Aleksa Konradas Juozas


[1881 02 19 Kumetiškiuose (Kalvarijos apskr.) – 1956 11 06 Kaune; palaidotas Eigulių kapinėse], veterinarijos gydytojas, visuomenės veikėjas.

1938–1941 m., 1944–1956 m. gyveno Kaune.

1903 m. baigė Varšuvos veterinarijos institutą. 1938 m. buvo vienas iš Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) steigėjų, 1944–1956 m. – LVA Specialiosios zootechnikos katedros vedėjas, profesorius, 1944 –1946 m. – prorektorius. Sovietmečiu studentams slaptai skaitydavo uždraustą genetikos mokslo kursą. Dėl genetikos, privatinės nuosavybės, Vakarų mokslininkų pripažinimo buvo sovietų valdžios kritikuojamas ir persekiojamas.
Rašė straipsnius leidiniams: „Veterinarija ir zootechnika“, „Dirva“, „Kultūra“, „Talka“, „Žemės ūkis“ ir kt.
Pirmasis Lietuvoje tyrė Veršvų, Kapitoniškių kapinynuose žirgų griaučių liekanas, nustatė jų amžių, lytį, ūgį.
Svarbiausi mokslo darbai: „Trumpa naminių gyvulių fiziologija“ (1924), „Naminių gyvulių anatomija“ (1928), „Paveldėjimas gyvulininkystėje“ (1928), „Gyvulių anatomijos ir fiziologijos pagrindai“ (1930), „Naminių gyvulių veisimas“ (1954).
1928 m. apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.

 • 1941 m. Konradui Juozui Aleksai suteiktas Lietuvos veterinarijos akademijos garbės daktaro vardas.
 • 1986 m. ant namo Savanorių pr. 177 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1938–1956 m. gyveno veterinarijos daktaras, profesorius Konradas Aleksa“ (lietuvių ir rusų k.). 2017 12 08 pakabinta nauja lenta.
 • 1990 12 28 Vilijampolės mikrorajono gatvė pavadinta J. ir K. Aleksų vardu (Kauno m. mero 1990 12 28 potv. Nr. 897).
 • 2011 11 18 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademijos 4-uosiuose rūmuose (Tilžės g. 18) 2-ajai auditorijai suteiktas Konrado Juozo Aleksos vardas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto LDT VK 1985 01 31 sprendimas Nr. 33.
 2. J. ir K. Aleksų g. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 19.
 3. Lietuvos veterinarijos akademijos garbės daktaras / Valentinas Aleksa. – Portr. // Žemės ūkis. – 2006, Nr. 3, p. 11.
 4. Pagerbs profesorių K. J. Aleksą / Valentinas Karaliūnas. – Iliustr. – Asmenybės // Naujos tėviškės žinios. – 2011, lapkr. 18, p. 4.
 5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. Valentino Aleksos informacija.
 7. Konradas Juozas Aleksa – mokslininkas, pedagogas ir visuomenės veikėjas / Valentinas Aleksa. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2021, vas. 22, p. 7.