Augustaitis Pranas


[1883 04 25 Mažučiuose (Vilkaviškio r.) – 1941 08 11 Vilniuje], literatūros tyrinėtojas, visuomenės veikėjas, filosofijos mokslų daktaras.

1922–1940 m. gyveno Kaune.

1905 m. baigęs Seinų kunigų seminariją, studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, Friburgo universitete. Nuo 1922 m. buvo Lietuvos universiteto Anglų kalbos ir literatūros katedros docentas, nuo 1923 m. – Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorius (dab. prodekanas).
Bendradarbiavo antifašistiniame žurnale „Literatūra“ (1936–1937), „Lietuviškoje enciklopedijoje“. Parašė keletą knygelių, studiją „Lietuvybės elementai lenkų romantizme“ (1921), pjesę „Karės metu“ (1915), literatūros, kultūros istorijos straipsnių.
Buvo Lietuvių draugijos Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos (SSRS) tautų kultūrai pažinti valdybos narys.

  • 1979 09 17 prie namo K. Donelaičio g. 7A atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1924–1940 m. gyveno literatūros, filosofijos mokslų daktaras, profesorius Pranas Augustaitis“. 2017 12 08 pakabinta nauja lenta su užrašu: „Čia 1924–1940 m. gyveno literatas profesorius filosofijos mokslų daktaras Pranas Augustaitis“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Iš profesoriaus albumo. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1983, Nr. 4, p. 60–61.
  2. Šimtas metų nuo prof. Prano Augustaičio gimimo / Elena Kuosaitė // Literatūra ir menas. – 1983, bal. 23, p. 12.
  3. Pedagogas ir švietėjas / Nijolė Pauliukevičienė. – Portr. // Kauno tiesa. – 1983, bal. 26, p. 5.
  4. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas, (1978–1990 m.) / [spaudai paruošė Bronius Dakanis]. – D. 1, p. 165.
  5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  6. Pastatų komplekso P. Augustaičio namas. – Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/9FBFAA71-65D9-4F61-8B8B-6B8974493264 [2022 12 13]