Babickaitė-Graičiūnienė Unė (Une Baye)


[1897 05 01 Laukminiškiuose (Kupiškio r.) – 1961 08 01 Kaune], aktorė, režisierė.

1918–1919, 1936–1950, 1953–1961 m. gyveno Kaune.

Baigusi Peterburgo Imperatoriškąją konservatoriją ir Polako dramos kursus atvyko į Kauną. 1918–1919 m. sėkmingai vaidino ir režisavo „Dainos bei scenos“ draugijoje. 1919 m. su pirmąja Lietuvos diplomatine misija išvyko į Ameriką. JAV lietuvių kolonijose rengė spektaklius, organizavo dramos kursus. Uršulė Babickaitė, Une’s Baye pavarde, dalyvavo keliuose filmuose. Nuo 1924 m. vaidino amerikiečių teatruose Čikagoje, Niujorke, Vašingtone.
1928 m. su vyru V. A. Graičiūnu išvyko į Europą. Iki 1931 m. vaidino ir režisavo Londone bei Paryžiuje. 1936 m. sugrįžusi į Kauną iki 1939 m. vadovavo Šaulių sąjungos teatrui, radiofone deklamavo poeziją. 1948–1950 m. vadovavo Kauno universiteto Statybos fakulteto dramos būreliui.
1951 m. Unė Babickaitė su vyru buvo suimti ir po tardymų Maskvoje nuteisti: Unė – 5, Vytautas Andrius – 10 m. lagerių, kur jis netrukus žuvo. 1953 m. Unė buvo amnestuota ir grįžo Kauną. Iš pradžių apsigyveno Obuolių gatvėje Daujotų kieme esančiame ūkiniame pastate-skalbykloje, vėliau – Domo Kaubrio name (A. Mackevičiaus g.) pragyveno iki mirties.
U. Babickaitė-Graičiūnienė visą gyvenimą rinko eksponatus Balio Sruogos kurtam Teatro muziejui Kaune. Didelis aktorės fondas (nuotraukos, afišos, laikraščių iškarpos, knygos, kt.) saugomas Teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas atskiras Unės Babickaitės-Graičiūnienės archyvas.
Linas Broga su žmona parengė ir išleido Unės Babickaitės knygas „Atsiminimai. Dienoraštis. Laiškai“ (Vilnius, 2001) ir „Laiškai, amžininkų atsiminimai“ (Vilnius, 2005). 2022 m. išleista Stasio Lipskio knyga „Unė: nuo triumfo iki tragedijos : aktorės ir režisierės Unės Babickaitės-Graičiūnienės gyvenimo drama“ (Vilnius).

 • 1998 09 03 prie namo Vaižganto g. 14 atidengta memorialinė lenta (skulptorius Stasys Žirgulis): „Šiame name 1935–1951 m. gyveno žymus vadybos mokslininkas, Lietuvos vadybos draugijos įkūrėjas, Vytautas Andrius Graičiūnas ir Šaulių sąjungos teatro režisierė, aktorė Unė Babickaitė-Graičiūnienė“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Tarnavusi grožiui / Rima Dirsytė. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Tarp knygų. – 1997, Nr. 6 (birželis), p. 33–35.
 2. Vytauto Didžiojo universitete bus pagerbtas žymusis vadybos mokslininkas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, rugs. 2, p. 4.
 3. VDU paminėtos 100-osios vadybos pradininko gimimo metinės / Arūnas Andriuškevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, rugs. 4, p. 5.
 4. Mieganti karalaitė : Unei Baye ; Uney Baye : [eilėraščiai] / Konstantinas Balmontas ; [vertė] L. Broga // Rusų meilės lyrika / [sudarė Julius Jasaitis]. – T. 1, Buvai tu puikesnė nei žiedas aguonos… . – 1998, p. 74, 75.
 5. Kauno miesto mero 1998 08 18 potvarkis Nr. 308, papildytas 1999 03 05 Nr. 85.
 6. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 7. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 127.
 8. Unė Baye: let beauty be the alpha and omega of life for us / Loreta Timukienė. – Iliustr., faks., portr. – Bibliogr. str. gale // Lithuanian heritage magazine. – Vol. 3, no. S2 (2015), p. 3–6.
 9. Aktorės Unės Babickaitės portretas : [XX a. 4 deš., pop., past., temp.; spalvota reprodukcija] / Kazys Šimonis // Mokslinės konferencijos „Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje“ pranešimų rinkinys / [sudarė Donata Jutkienė]. – [Panevėžys] : [Amalkeros leidyba], 2017. – P. 32.
 10. Nepripažinta Lietuvoje, bet pavergusi Holivudą / Gitana Markovičienė. – Iliustr. // Moteris. – 2021, Nr. 2 (vasaris), p. 184–189.
 11. Uršulė Babickaitė Graičiūnienė – Unė Baye. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805675/59220227?searchId=99355516 [2023 06 15]