Bacevičius Vytautas


[1905 09 09 Lodzėje (Lenkija) – 1970 01 15 Niujorke (JAV)], kompozitorius-modernistas, pianistas, dirigentas, pedagogas, profesorius.

1926–1939 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1926–1927 m. studijavo Lietuvos universitete. Vėliau kaip kompozitorius ir pianistas virtuozas su pagyrimu baigė Paryžiaus konservatoriją. 1931–1939 m. Kauno muzikos mokykloje (nuo 1933 m. konservatorijoje) dėstė fortepijoną, kompoziciją ir estetiką. 1933 m. redagavo žurnalą „Muzika ir teatras“, rašė straipsnius ir recenzijas lietuvių ir užsienio spaudai.
1923–1939 m. Europos miestuose surengė apie 300 rečitalių, dalyvavo Ysaye pianistų konkurso (Belgija) žiuri komisijoje, buvo Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos (ISCM) Lietuvos sekcijos pirmininkas.
Sukūrė operą „Vaidilutė“ (1931), baletą „Šokių sūkuryje“ (past. 1933 m. Kaune). Parašė „Astralinę poemą“ fortepijonui (1927), „Elektrinę poemą“ simfoniniam orkestrui (1932), 6 simfonijas, kitų simfoninių kūrinių, 4 koncertus fortepijonui ir orkestrui, 4 styginių kvartetus, kūrinių vargonams ir kt.
Nuo 1940 m. gyveno Niujorke.
Buvo apdovanotas Belgijos karaliaus Leopoldo III ordinu.
100-osioms kompozitoriaus gimimo metinėms Jūratė Landsbergytė parengė pirmąjį pilną jo kūrinių leidimą „Kūriniai vargonams“ (Vilnius, 2004). 2005 m. išleistas dvitomis „Vytautas Bacevičius“: „Gyvenimo partitūra“, t. 1 (sudarytoja Ona Narbutienė) ir „Išsakyta žodžiais“, t. 2 (sudarė Edmundas Gedgaudas). 2007 m. ir 2012 m. išleisti kompozitoriaus kompaktiniai diskai.

  • 1991 04 22 prie namo E. Ožeškienės g. 19 atidengta atminimo lenta: „Šiame name 1931–1939 m. gyveno kompozitorius, pianistas Vytautas Bacevičius“. 2004 m. lenta pavogta. 2005 09 16 šimtosioms gimimo metinėms atidengta nauja memorialinė lenta (skulptorius Algimantas Šlapikas): „Šiame name 1931–1939 m. gyveno kompozitorius, pianistas, muzikologas, Kauno ir Niujorko konservatorijų profesorius Vytautas Bacevičius. Mirė 1970 m. JAV“.
  • 2006 m. Romainiuose V. Bacevičiaus vardu pavadinta nauja gatvė.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 09 16 įsakymas Nr. A-2729.
  3. Kūryba kaip iššūkis / Alina Ramanauskienė. – Portr. // Kauno diena. – 2005, rugs. 24, pried. „Santaka“, p. 12.
  4. Vytautas Bacevičius. – Vilnius : Petro ofsetas, 2005. – T. 1, p. 80.
  5. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 01 26 sprendimas Nr. T-18.
  6. Kompozitorius prof. Vytautas Bacevičius. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=VDUB712210541 [2023 01 20]