Balutis Bronius Kazys


[1880 01 05 Seirijuose – 1967 12 30 Londone], diplomatas, Steigiamojo Seimo atstovas, visuomenės veikėjas.

1920–1928 m. gyveno Kaune.

1920 m. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos (URM) Politikos departamento direktorius, 1920–1921 m. – URM viceministras, 1921–1927 m. – Vakarų ir Politikos departamentų direktorius, 1927 m. – URM generalinis sekretorius. Pasirašant Suvalkų sutartį, vadovavo Lietuvos delegacijai derybose su Lenkija.
1924 m. išrinktas „Neo-Lithuania“ garbės nariu. 1928–1934 m. buvo Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru JAV, nuo 1934 m. – Olandijoje ir Didžiojoje Britanijoje.
2008 m. dailininkas Antanas R. Šakalys jo atminimui išleido portretinį voką.
1951 m. Vytauto Širvydo spaudai paruošta „Bronius Kazys Balutis : jo gyvenimas ir darbai“ [Sodus, MI], išleista Juozo Skiriaus knyga „Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880–1967): tėvynei paaukotas gyvenimas“ (Vilnius, 2001).

  • 1995 05 14prie namo S. Daukanto g. 19 atidengta memorialinė lenta (architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1922 m. gyveno Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras, Nepaprastasis pasiuntinys JAV (1928–1934 m.), Didžiajai Britanijai ir Olandijai (1934–1967) Bronius Kazys Balutis. Mirė Londone 1967 m.“
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  2. Kauno miesto mero 1994 12 30 potvarkis Nr. 940.
  3. Paminėta Steigiamojo Seimo sukaktis. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1995, geg. 16, p. 6.
  4. Diplomatas B.K. Balutis – prieškario Lietuvos valdininkijos etalonas / Juozas Skirius ; [su prierašu apie autorių]. – Gretut. tekstas liet., angl. // XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas / Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga. – Vilnius : Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2003. – P. 46.
  5. Bronius Kazys Balutis (1897–1967) : diplomatas, visuomenės veikėjas : [biografija] // VLIK’as ir Lietuvos diplomatinė tarnyba išeivijoje / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas. – Vilnius : Versus aureus, 2004. – P. 406–407.
  6. Bronius Kazys Balutis: atlikęs patrioto pareigą / Aras Lukšas. – Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. – 2017, gruod. 29, p. 10–11.
  7. Gyvenimą paaukojęs tėvynei / Juozas Skirius. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – 2023, saus. 6, priedas „Santaka“ p. 7–8.
  8. Broniaus Kazio Balučio portretas. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LIMIS-50000002594428 [2023 02 20]