Baranauskas Antanas


[1835 01 17 Anykščiuose – 1902 11 26 Seinuose (Lenkija)], poetas, kalbininkas, vyskupas.

1866–1897 m. gyveno Kaune.

1866 m. A. Baranauskas paskirtas Kauno katedros vikaru, 1866–1884 m. Kauno kunigų seminarijos homiletikos ir lietuvių kalbos bei dogmatinės teologijos profesoriumi, 1874 m. – seminarijos inspektoriumi, 1879 m. – kanauninku, 1883 m. – prelatu, 1884–1897 m. – Žemaičių pavyskupiu. Dėstydamas seminarijoje susidomėjo lietuvių tarmėmis, sudarė pirmąją lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją, paskelbė ją knygoje „Zametki o litovskom jazyke i slovare“ (1898). 1870 m. išvertė A. Schleicherio lietuvių kalbos gramatiką ir jos pagrindu parašė gramatiką „Kalbamokslis lietuviškos kalbos“, sukūrė originalią rašybą, kalbotyros terminų. Domėjosi matematika, tyrė pirminių skaičių savybes. Reikšmingiausias kūrinys – romantinė poema „Anykščių šilelis“.
2003 m. suvenyrinių vokų ciklo „Iškiliausios tautos asmenybės“ išleistas vokas, skirtas A. Baranauskui (dailininkas Antanas Šakalys).
Apie jį išleista: Reginos Mikšytės monografija. „Antanas Baranauskas“ (Vilnius, 1993), Almos Ambraškaitės leidinys „Antanas Baranauskas“ (Anykščiai, 1999), Jono Kubiliaus „Antanas Baranauskas ir matematika“ (Vilnius, 2001), Laimos Abraitytės „Antanas Baranauskas : gyvenimas ir kūryba“ (Vilnius, 2003), Egidijaus Aleksandravičiaus monografija „Giesmininko kelias (Vilnius, 2003), poeto vyskupo 100-osioms mirties metinėms paminėti populiarios-mokslinės konferencijos medžiagos „Antanas Baranauskas“ (Punskas, 2003). 2012 m. išleista „Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.)“ (Vilnius).

 • 1924 m. Kauno gatvė pavadinta jo vardu. A. Baranausko vardu pavadintos Kauno rajono gatvės Garliavoje, Ežerėlyje ir Rumšiškėse (metai nežinomi).
 • 1938 m. Rumšiškių pradžios mokykla (dab. Rumšos g. 36, Rumšiškės, Kaišiadorių r.) buvo pavadinta vyskupo A. Baranausko vardu. 1940 m. vardas atimtas. 1994 06 16 Rumšiškių vidurinei mokyklai (dab. gimnazija) grąžintas vyskupo A. Baranausko vardas. 1994 m. ant jos pastato buvo atidengta skulptoriaus Vlado Žuklio kurta memorialinė lenta su bareljefu: „1850–1851 m. Rumšiškių raštininkų dvimetėje mokykloje mokėsi poetas A. Baranauskas. 1936 m. Rumšiškių šešių skyrių pradinė mokykla pavadinta vyskupo A. Baranausko vardu. 1994 06 16 Rumšiškių vidurinei mokyklai grąžintas vyskupo Antano Baranausko vardas“ [reng. pastaba: memorialinėje lentoje neteisingai nurodyti A. Baranausko mokymosi metai – turi būti 1851–1853 m., pradinė mokykla pavadinta ne 1936 m., o 1938 m.]. Mokyklos vestibiulį puošė Andriaus Ermino sukurtas pano „Antanas Baranauskas“.
 • 1967 m. netoli Rumšiškių šv. arkangelo Mykolo bažnyčios (Marių g. 68, Rumšiškės) pastatytas paminklinis akmuo su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys).
 • 1973 m. Kaune, prie pastato Rotušės a. 10 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Kazimieras Švažas): „Šiame name 1884–1897 m. gyveno Antanas Baranauskas“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto Tarybos 1924 04 14 nutarimas Nr. 23.
 2. Istorinis namas paverstas mokyklos sandėliu // Lietuvos aidas. – 1935, rugpjūčio 12, Nr. 183, p. 8.
 3. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 218, ap. 1, b. 461, lap. 129.
 4. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 9, 37.
 5. Kauno rotušės aikštė / Vytautas Levandauskas, Regina Levandauskienė, Žibartas Simanavičius. – Vilnius : Mintis, 1981. – P. 88–89.
 6. Mūsų Baranauskas : biografinė apybraiža / Rapolas Šaltenis. – Vilnius : Vyturys, 1985. – P. 88–89.
 7. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 8. Rumšiškių vidurinei mokyklai grąžintas vysk. A. Baranausko vardas / Jonas Laurinavičius // Kaišiadorių aidai. – 1994, birž. 22, p. 1.
 9. Kauniečiai nutiesė literatūrinį tiltą į Anykščius / Modestas Patašius. – Iliustr // Laikinoji sostinė. – 2007, liep. 28, p. 11.
 10. Antanas Baranauskas. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LIMIS-527295065 [2022 12 27]