Baršauskas Kazimieras


[1904 05 13 Gižuose (Vilkaviškio r.) – 1964 05 24 Vilniuje; palaidotas Petrašiūnų kapinėse. 1965 m. pastatyto antkapinio paminklo architektas Tadas Baginskas, skulptorius Vladas Pleškūnas], fizikas, akademikas, profesorius.

1925–1964 m. gyveno Kaune.

1930–1950 m. su pertraukomis dirbo Kauno universitete: 1941–1942 m., 1944–1946 m. – Fizikos katedros vedėjas; profesorius (1941 m.); 1946–1947 m. – Technologijos, 1947–1950 m. – Elektrotechnikos fakulteto dekanas. 1950–1964 m. – Kauno politechnikos instituto (KPI) rektorius. 1960 m. KPI įkūrė ultragarso probleminę laboratoriją. 1964 04 09 jo iniciatyva nutarta įsteigti KPI muziejų.
Buvo vienas Lietuvos Respublikos „Žinijos “ draugijos kūrėjų, 12 metų vadovavo jos Kauno skyriui. 1956 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos akademiku.
1964 m. K. Baršauskui suteiktas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas.
Parašė knygas: „Fizikos praktikos darbai“ (su kt., 1938), „Kosminiai spinduliai“ (1946), „Fizika klausimais ir atsakymais“ (1947), vadovėlių vidurinėms mokykloms. Paskelbė daugiau nei 60 mokslinių straipsnių.
1965 m. Nemuno laivininkystės valdybos nutarimu keleivinis 232 vietų laivas, plaukiojęs Kuršių mariomis ir Nemuno žemupiu, pavadintas „Kazimieras Baršauskas“. Tais pačiais metais jo atminimas įamžintas KPI instituto kino mėgėjų sukurtame dokumentiniame filme „Žmogus, pasilikęs širdyse“, o 2004 m. KTU išleistas dokumentinio filmo „Jis Baršauskas: amžininkų prisiminimai“ kompaktinis diskas (scenarijus, režisūra – Jonas Klemėnas, operatorius, montažas Vladas Dekšnys). Tais pačiais metais sukurtas jam skirtas medalis „Akademikui K. Baršauskui – 100 metų“ (skulptorius Stasys Žirgulis).
Apie jį išleistos knygos: „Kazimieras Baršauskas“ (Kaunas, 1969) ir Juozo Stražnicko „Profesorius Kazimieras Baršauskas: meilės galia“ (Kaunas, 2003).

 • 1965 m. KPI (dab. Kauno technologijos universitetas (KTU) ultragarso probleminei laboratorijai suteiktas K. Baršausko vardas ir atidengta memorialinė lenta. 1999 m. pertvarkius KTU ultragarso mokslo centrą, įkurtas prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas (K. Baršausko g. 59, 9C8b korp.).
 • 1965 m. dalis Tunelio gatvės pavadinta K. Baršausko vardu.
 • 1965 05 24 KPI centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73) oficialiai atidarytas prof. K. Baršausko memorialinis kambarys, kuriame buvo saugomas KPI dailininko doc. Alfonso Janulio sukurtas bronzinis profesoriui skirtas bareljefas.
 • 1965 m. KPI Elektronikos rūmų (Studentų g. 50) kiemelyje atidengtas K. Baršausko paminklinis biustas (skulptorius Vladas Pleškūnas). 2004 m. kiemelis pavadintas jo vardu. 2004 05 14, pažymint ilgamečio rektoriaus, Fizikos katedros vedėjo 100-ąsias gimimo metines, KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultete atidaryta Fizikos laboratorija (Studentų g. 50, 225 kab.).
 • 1966 m. geležinkelio viadukui Petrašiūnuose suteiktas profesoriaus Kazimiero Baršausko vardas.
 • 1970 m. Žaliakalnyje, prie namo Kauko al. 20 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1956–1964 m. gyveno akademikas, fizikos-matematikos mokslų daktaras, prof. Kazimieras Baršauskas / Istorijos paminklas“.
 • 1994 m. pradėta teikti (įsteigta 1993 m.) Lietuvos mokslų akademijos vardinė Kazimiero Baršausko premija, kas 4-ius metus skiriama elektronikos ir elektrotechnikos mokslų srityse dirbantiems mokslininkams.
 • 2004 05 14 prie KTU pastato (A. Mickevičiaus g. 37) atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Stasys Žirgulis): „Šiuose rūmuose 1925–1964 m. mokėsi ir dirbo pirmasis Kauno politechnikos instituto rektorius akademikas Kazimieras Baršauskas“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Laivas „Kazimieras Baršauskas“ / R. Dailidė // Komjaunimo tiesa. – 1964, liep. 29, p. 1.
 2. Dėl K. Baršausko atminimo įamžinimo // Tiesa. – 1965, saus. 16; Kauno tiesa. – 1965, saus. 17.
 3. Prof. K. Baršausko atminimą įamžinant: K. Baršausko gatvė – KPI miestelio teritorijoje. Toks išaugs marmuro antkapis. – Iliustr. // Už tarybinį mokslą. – 1965, vas. 25.
 4. Mokslininkui atminti / B. Bielskis // Kauno tiesa. – 1965, geg. 23.
 5. Pagerbiant mokslininko atminimą // Tiesa. – 1965, geg. 25.
 6. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 7. Jo atminimas – mūsų darbuose: institutas pažymėjo rektoriaus akad. prof. dr. K. Baršausko mirties metines. – Iliustr. // Už tarybinį mokslą. – 1965, geg. 27.
 8. Įsteigtos vardinės mokslo premijos / Algis Savukynas // Fizikų žinios. – 1994, Nr. 6, p. 38.
 9. K. Baršausko g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 27.
 10. Profesorius Kazimieras Baršauskas: meilės galia / Juozas Stražnickas. – Kaunas : Technologija, 2003. – P. [2].
 11. Pagarba pirmajam rektoriui : Kauno technologijos universitete paminėtos akademiko Kazimiero Baršausko 100-osios metinės / Aldona Kibirkštienė // Kauno diena. – 2004, geg. 15, p. 5.
 12. Senojo viaduko renesansas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, birž. 11, p. 18.
 13. Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas. – Prieiga per internetą: https://ultragarsas.ktu.edu/ [2020 01 17]
 14. Individuali statyba sovietų Lietuvoje : trijų Kauno namų atvejis / Nojus Kiznis. – Iliustr., žml., planas. – Bibliografija išnašose // Naujasis židinys-Aidai. – 2022, Nr. 3, p. 26–32.
 15. Kauno technologijos universiteto istorijos kelias : mokslo monografija / Audronė Veilentienė ; [recenzavo Sandra Grigaravičiūtė, Algirdas Jakubčionis, Romualdas Juzefovičius]. – Kaunas : Technologija, 2022 (Kaunas : L-klos „Technologija“ sp.). – P. 206–207, 290.
 16. Jūs gaunate butą : gyvenamoji architektūra Lietuvoje 1940–1990 metais : [kolektyvinė monografija] / Marija Drėmaitė, Viltė Janušauskaitė, Nojus Kiznis, Matas Šiupšinskas. – [Vilnius] : Lapas, [2023]. – P. 202–203.
 17. Kazimiero Baršausko namas. – Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/A296D7C8-6BE3-4DDA-B35E-E6BC1CD02C5F [2023 01 12]