Barzda-Bradauskas Juozas


[1896 01 13 Muniškiuose (Kauno r.) – 1953 08 18 St. Čiunoje (Irkutsko sr.) [reng. pastaba – skirtingi šaltiniai pateikia nevienodas gimimo ir mirties datas], Lietuvos kariuomenės generolas, inžinierius.

1922–1947 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Mokėsi Kauno berniukų gimnazijoje. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1919–1926 m. buvo kuopos vadas ir bataliono vado padėjėjas, 1926–1927 m. – Technikos pulko Mokomojo bataliono vadas, pulko teismo pirmininkas, 1928–1930 m. (su pertraukomis) – Karo technikos štabo, 1929–1940 m. – Karo butų skyriaus viršininkas. 1938 m. jam suteiktas brigados generolo laipsnis.
Per nacių okupaciją dirbo ekonominėse bendrovėse. 1945–1947 m. buvo Kauno Valstybinio universiteto Transporto mašinų katedros vedėjas.
Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (1928), Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu (1930), Savanorių medaliu (1928), Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (1929), Lietuvos ir Estijos ugniagesių garbės ženklais.

  • 1993 06 23 prie namo Savanorių pr. 65 atidengta memorialinė lenta: „Šį namą pastatė ir jame 1938–1947 m. gyveno generolas J. Barzda-Bradauskas, 1953 m. miręs tremtyje“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno miesto mero 1993 03 29 potvarkis Nr. 379.
  2. Generolas Juozas Barzda-Bradauskas / Viktoras Gulmanas. – Portr. // Kauno diena. – 1993, liep. 3, p. 14.
  3. Dviračiu po Vidurio ir Šiaurės Lietuvą / Kazys Marcinauskas. – Kaunas, 1998. – D. 6, p. 37.
  4. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 126.
  5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  6. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės generolas Juozas Barzda-Bradauskas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/60000002805851?s_id=CMc96Cbul27Jn4MQ&s_ind=2&valuable_type=EKSPONATAS [2022 12 28]