Bičiūnas Vytautas


[1893 09 01 Klovainiuose (Pakruojo r.) – 1942 10 30 Sverdlovske], Steigiamojo Seimo narys, rašytojas, dailininkas, literatūros ir dailės kritikas, teatro veikėjas.

1920–1941 m. gyveno Kaune.

1920–1923 m. buvo krikščionių demokratų partijos atstovas Steigiamajame ir Pirmajame seimuose. Dirbo Mandatų patikrinimo, Žemės reformos ir Krašto atstatymo komisijose. 1922–1939 m. buvo Lietuvos šaulių sąjungos narys, oro skautų globėjas.
1920–1923 m. buvo „Vilkolakio“ ir Tautos teatrų aktorius, scenografas, dramaturgas. Nuo 1920 m. su grafikos kūriniais dalyvavo dailės parodose, iliustravo knygas. Vadovavo savo įsteigtoms teatro trupėms „Vytis“ (1927–1928) ir „Žvaigždikis“ (1931–1932).
Dėstė dailę įvairiose Kauno mokyklose. 1940 m. dėstė rusų kalbą ir piešimą Kauno 9-ojoje vidurinėje mokykloje, bet rugpjūčio mėnesį iš pareigų atleistas. 1941 m. suimtas ir ištremtas iš Lietuvos.
Parašė knygas: „M. K. Čiurlionis“ (1927), „Vinco Krėvės „Likimo keliais“ (1930), „Mano apysakos“ (1928), istorinę apybraižą „Kaunas, 1030–1930“ (1930), monografiją „Kun. Juozas Katelė ir jo laikai“ (1934), dramos kūrinių: pjesę „Žalgiris“, „Vilkolakio“ teatro scenarijai. Išleido vadovėlių, patarimų knygą scenos mėgėjams „Liaudies teatras“ (1936) ir kt. Parašė daug straipsnių literatūros kritikos ir meno klausimais, teatro recenzijų.

  • 1993 09 13 prie namo Vytauto pr. 93 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Giedrius Plechavičius): „Šiame name 1938–1941 m. gyveno Steigiamojo seimo narys, rašytojas, teatralas, dailininkas, Vytautas Bičiūnas. Bolševikų sušaudytas 1942 m. Sverdlovske“.
  • 2008 m. jo vardu pavadinta gatvė.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Vytautas Bičiūnas. – Portr. // Dirva. – [Marijampolė] : „Dirvos“ b-vės leidinys, [1929]. – P. 21–22.
  2. Kauno miesto mero 1993 04 02 potvarkis Nr. 405.
  3. „Prieš šimtą metų…“. – Iliustr. // Kauno diena. – 1993, rugs. 14, p. 1.
  4. Prisimenant Vytautą Bičiūną / Violeta Gustaitytė. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1993, rugs. 14, p. 1.
  5. Aštuonių amatų meistras / Juozas Valentukonis // Laikinoji sostinė. – 1995, liep. 6–12, p. 6.
  6. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 07 17 sprendimas Nr. T-361.
  7. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 125.
  8. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.