Binkis Kazys


[1893 11 16 Gudeliuose (Biržų r.) – 1942 04 27 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, antkapį sukūrė skulptorius Juozas Burneika], poetas, dramaturgas, žurnalistas.

1919–1942 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Avangardistinės „Keturių vėjų“ grupės iniciatorius ir vadovas, 1924 m. kartu su kitais bendraminčiais (J. Petrėnu, S. Šemeriu, J. Tysliava ir kt.) įkūrė žurnalą „Keturi vėjai“. Buvo Lietuvių rašytojų draugijos valdybos narys. Dirbo žurnalistu, redagavo įvairius leidinius, rašė populiarias brošiūras, straipsnius, prisidėjo prie laikraščio „Literatūros naujienos“ leidimo.
Parašė poezijos rinkinius: „Eilėraščiai“ (1920), „100 pavasarių“ (1923), humoristines ir satyrines poemas: „Tamošius Bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos“ (1928), „Ir t.t.“ (1931), kūrinius vaikams: „Atsiskyrėlis Antanėlis“ (1930), „Meškeriotojas“ (1935), „Dirbk ir baiki“ (1936) ir kt., pjeses: „Atžalynas“ (1937), „Generalinė repeticija“ (1940).
Išvertė A. Puškino, I. Krylovo, M. Gorkio kūrinių.
Karo metais savo bute su žmona Sofija slėpė žydus. Izraelio Yad Vashem muziejuje, Teisuolių alėjoje, pasodintas medis (Nr. 660) skirtas Sofijos ir Kazio Binkių garbei.
Išleista Vinco Kuzmicko „Knyga: gyvenimo ir kūrybos apybraiža“ (Kaunas, 1977, 1985), 2013 m. – Laimono Inio biografinė apysaka „Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas : jaunasis Kazys Binkis“.

 • 1967 m. Žaliakalnyje, prie namo Vydūno al. 45 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1941–1942 m. gyveno rašytojas Kazys Binkis“. 2013 11 28 atidengta nauja memorialinė lenta: „Šiame name hitlerinės okupacijos metais gyveno poetas, dramaturgas, žurnalistas Kazys Binkis (1893–1942) ir jo žmona Sofija Binkienė (1902–1984), gelbėję žydus ir už tai pripažinti pasaulio tautų teisuoliais. Sofija Binkienė 1993 m. Lietuvos valstybės apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“.
 • 1983 m. tuometiniam Kauno profsąjungų kultūros rūmų (dab. Kauno kultūros centras) teatrui suteiktas Kazio Binkio vardas.
 • 1993 06 18 Aleksoto mikrorajono gatvė pavadinta Kazio Binkio vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Butas, tapęs prieglobsčiu / V. Abromavičius. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1967, liep. 22.
 2. Kauno miesto mero 1993 06 18 potvarkis Nr. 615.
 3. Kazys Binkis. – Iliustr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 29–30.
 4. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 5. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 11 29 įsakymas Nr. A-3219.
 6. Atidengta atminimo lenta Sofijai ir Kaziui Binkiams, gelbėjusiems žydus / Danutė Marcinkevičienė // XXI amžius. – 2013, gruod. 6, p. 10.
 7. Nuotrauka. Kazys Binkis. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LIMIS-130000000624327 [2023 01 03]
 8. Apybraiža apie žydų gelbėtojų Binkių šeimą. – Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=ic9UVBD7Y7A [2024 03 21]