Biržiška Mykolas


[1882 08 24 Viekšniuose (Mažeikių r.) – 1962 08 24 Los Andžele (JAV)], Nepriklausomybės Akto signataras, profesorius, lietuvių literatūros istorikas.

1922–1940 m. gyveno Kaune.

1922–1939 m. – Lietuvos universiteto profesorius, 1922–1925 m. ir 1937–1939 m. – Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, 1926–1927 m. – rektorius, 1922–1930 m. – „Aušros“ berniukų gimnazijos direktorius, nuo 1932 m. – „Lietuviškosios enciklopedijos“ viceredaktorius. Parašė ir išleido daug knygų, tarp kurių – „Vilniaus Golgota“ (B. Šėmio slapyvardžiu, 1930), „Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose“ (1938), „Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos. Kn. 1-2“ (1931–1938) ir kt.
Nuo 1949 m. gyveno JAV.
Sukurta dokumentinė apybraiža „Broliai Biržiškos“ (scenarijaus autorius Juozas Skomskis, režisierius Romualdas Jarašauskas, 1990 m.). 1997 m. serijoje „Lietuvos Nepriklausomybės diena” išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas (dailininkas Jokūbas Zovė). 2018 09 08 Žalgirio pergalės parke (Kauno r.) signatarų garbei pasodinta ąžuolų alėja (architektas Stanislovas Kalinka).
Vygintas Bronius Pšibilskis apie jį parengė knygą „Mykolas Biržiška ir Vilniaus universitetas: veiklos studija ir atsiminimų publikacija“ (Vilnius, 2005, 2008) ir monografiją „Mykolas Biržiška: patrioto, mokslininko, kultūrininko gyvenimo ir veiklos pėdsakai“ (Vilnius, 2009). 2018 m. išleista knyga „Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios akto signatarai : Mykolas Biržiška, Donatas Malinauskas, Stanislovas Narutavičius (Vilnius).
2018 07 11 M. Biržiškos, jo žmonos Bronislovos Biržiškienės-Šemytės ir brolių palaikai iškilmingai perlaidoti Vilniaus Rasų kapinėse.

 • 1932 09 23 M. Biržiškai suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) garbės daktaro vardas.
 • 1990 12 28 Gričiupyje Biržiškų vardu pavadinta gatvė.
 • 1994 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete (dab. Vilniaus universiteto Kauno fakultetas; Muitinės g. 8) buvo įkurta prof. M. Biržiškos vardo auditorija. Ją puošė guašu pieštas M. Biržiškos portretas ir grafikos technika sukurtas jo gimtojo namo paveikslas. 1997 m. dekano doc. dr. A. Šalčiaus iniciatyva įsteigta Mykolo Biržiškos vardinė stipendija.
 • 2001 04 25 Vytauto Didžiojo universitete (K. Donelaičio g. 52–217) buvo atidaryta Mykolo Biržiškos profesorių skaitykla (2008 m. reorganizuota).
 • 2007 m. Centre, ant namo Trakų g. 8 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1931–1940 m. gyveno Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, literatūros ir kultūros istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius profesorius Mykolas Biržiška. Mirė 1962 m. Los Andžele“.
 • 2013 02 14 Kauno technologijos universiteto II rūmų (K. Donelaičio g. 20) II aukšto fojė atidengta atminimo lenta su užrašu: „1929–1939 m. šiame pastate dirbo 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras, švietimo ministras, Lietuvos universiteto rektorius, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas prof. Mykolas Biržiška (1882–1962)“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto mero 1990 12 28 potvarkis Nr. 897.
 2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 3. Vytauto Didžiojo universitetas: garbės daktarai, 1922–1992. – [Kaunas, 1992], 1 lap. sulankst. į 4 p.: iliustr.
 4. Įamžinamas profesorių Biržiškų atminimas / Albina Pribušauskaitė // Kauno diena. – 1997, bal. 28, p. 18.
 5. Atidaryta profesorių skaitykla. – UVM inf. – Iliustr. // Universitas Vytautas Magni. – 2001, Nr. 4, balandis–gegužė, p. 3.
 6. Universiteto dėstytojams ir mokslo darbuotojams / Janina Masalskienė // Darbai ir dienos. – T. 26 (2001), p. 303.
 7. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 07 04 įsakymas Nr. A-2295.
 8. Mykolas Biržiška /1882–1962/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 126–127.
 9. Atminimo lentos signatarams // Vakaro žinios. – 2013, vas. 15, p. 2.
 10. Vasario 16-osios Akto signatarų atminimo lentos // XXI amžius. – 2013, vas. 22, p. 12.
 11. Garbės daktarai ir profesoriai. – Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/garbes-daktarai-ir-profesoriai/ [2014 08 08]
 12. Žalgirio pergalės parkas : Kauno rajone, 2018–2020 metais / Gintautas Tamulaitis, Aleksandras Vitkus. – Kaunas : Eurispauda, 2020 (Kaunas : Eurispauda). – P. 12–15, 20–21.
 13. Literatūros istorikas ir signataras Mykolas Biržiška. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=VDUB712710592 [2023 01 03]