Biržiška Vaclovas


[1884 12 02 Viekšniuose (Mažeikių r.) – 1956 01 02 Waterbury (JAV)], bibliografas, kultūros istorikas, profesorius.

1920–1944 m. gyveno Kaune, Trakų g. 3.

1922–1925 m. mokytojavo „Aušros“ gimnazijoje, dirbo Karo mokykloje ir Aukštuosiuose karininkų kursuose, prisidėjo prie kariuomenės bibliotekų steigimo. 1922–1924 m. buvo Lietuvos universiteto Teisės fakulteto docentas, nuo 1929 m. – profesorius, 1933–1935 m. – fakulteto dekanas, 1923–1944 m. – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) bibliotekos direktorius.
Profesorius buvo 1931 m. Kaune įsteigtos Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) įkūrėjas.
Parašė svarbius spaudos istorijos ir bibliografijos veikalus: „Lietuviškų knygų istorijos bruožai“ (1930), „Lietuvių bibliografija, 1547–1910“ (1924–1939, 4 tomai), „Iš mūsų laikraščių praeities“ (1932).
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. apsigyveno JAV.
1990 m. sukurta dokumentinė apybraiža „Broliai Biržiškos“ (scenarijaus autorius Juozas Skomskis, režisierius Romualdas Jarašauskas). 2009 m. serijoje „Žymūs žmonės“ jo garbei išleistas pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė), leidinys „XX nacionalinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai“: bibliotekininkystė ir informacijos mokslai: praktinė veikla, studijos ir moksliniai tyrimai“ (Vilnius, 2009), 2012 m. – Vlado Žuko „Gyvenimas knygai : Vaclovas Biržiška“ (Vilnius), 2015 m. – „Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko susirašinėjimas (1948–1955)“ (Klaipėda).
2018 07 11 V. Biržiškos ir jo brolių palaikai iškilmingai perlaidoti Vilniaus Rasų kapinėse.

 • 1939 m. suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.
 • 1990 12 28 Gričiupyje Biržiškų vardu pavadinta gatvė.
 • 1996 12 02 Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (buvę VDU rūmai, K. Donelaičio g. 20) atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Stasys Žirgulis): „Šiai bibliotekai 1923–1944 metais vadovavo jos kūrėjas, įžymus lietuvių bibliografas, spaudos ir kultūros istorikas, Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius, akademikas Vaclovas Biržiška. Mirė 1956 m. Voterberyje“.
 • 2003 01 31, minint Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos 80-metį, Didžioji skaitykla (K. Donelaičio g. 52–218) pavadinta Vaclovo Biržiškos vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto mero 1990 12 28 potvarkis Nr. 897.
 2. Vaclovo Biržiškos biblioteka / Nijolė Lietuvninkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1993, saus. 8, p. 9.
 3. Gyvenimas tarp knygų / Nijolė Lietuvninkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, gruod. 2, p. 17.
 4. Kauno miesto mero 1996 11 28 potvarkis Nr. 780.
 5. Įamžintas žymaus bibliografo vardas / Genovaitė Baliukonytė. – Iliustr. // Diena. – 1996, gruod. 7, p. 12.
 6. Vytauto Didžiojo universitetas: bibliografijos rodyklė. – Vilnius, 1998. – D. 1, Kn. 1, p. 113–114.
 7. Lietuvos universiteto bibliotekos sukaktis / Norita Zinkevičienė // Darbai ir dienos. – T. 33 (2003), p. 233–234.
 8. Kultūros istorikas ir politinis veikėjas Vaclovas Biržiška. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=VDUB697310471 [2023 01 03]