Brazdžionis Bernardas


[1907 02 02 Stebeikėliuose (Pasvalio r.) – 2002 07 11 Los Angeles; palaidotas Petrašiūnų kapinėse; skulptorius Algimantas Sakalauskas ir Prienų drožėjai], poetas, literatūros kritikas.

1929–1944 m. gyveno Kaune. 1991–2001 m. vasaromis lankydavosi Kaune.

1929–1934 m. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dalyvavo studentų akademiniuose būreliuose: ateitininkų „Šatrijos“ draugijoje, studentų humanitarų draugijos literatūros sekcijoje, nuo 1931 m. jai vadovavo. Baigęs universitetą, lietuvių kalbą dėstė įvairiuose kursuose ir mokyklose.
Nuo 1937 m. dirbo „Sakalo“ knygų leidykloje. 1940–1944 m. vadovavo Maironio literatūros muziejui.
Redagavo leidinius: „Ateities spinduliai“ (1932–1940), „Pradalgės“ (1934–1935), „Dienovidis“ (1938–1939), „Literatūros metraštį“ (1942), lietuvių rašytojų metraštį „Tremties metai“ (1947).
Kaune išleido poezijos rinkinius: „Amžinas žydas“ (1931), „Krintančios žvaigždės“ (1933), „Ženklai ir stebuklai“ (1936), „Kunigaikščių miestas“ (1939), „Šaukiu aš tautą“ (1941), „Iš sudužusio laivo“ (1943), „Viešpaties žingsniai“ (1943), „Per pasaulį keliauja žmogus“ (1943).
Vytės Nemunėlio slapyvardžiu išleido poezijos knygelių vaikams: „Mažųjų pasaulis“ (1931), „Drugeliai“ (1934), „Kiškio kopūstai“ (1936) ir kt.
1993 m. B. Brazdžionis buvo apdovanotas DLK Gedimino ordinu.
1997 m. sukurtas dokumentinis filmas „Bernardas Brazdžionis. Sugrįžimas“ (režisierius Algirdas Tarvydas), 2001 m. – vaizdo įrašas tuo pačiu pavadinimu. Režisierius Vytautas Balsys sukūrė DVD „Vėtrose nepaklydęs“ (Kaunas, 2007).
2003 m. iš suvenyrinių vokų ciklo „Iškiliausios tautos asmenybės“ poeto atminimui paskirtas vokas (dailininkas Antanas Rimantas Šakalys). Minint 100-ąsias gimimo metines, serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė) ir poezijos rinktinė „Protėvių dvasia“ (Vilnius, 2007). 
Jo garbei išleista knyga „Poetas Bernardas Brazdžionis grįžta į Lietuvą: fotografijos, eilėraščiai, straipsniai“ (Vilnius, 2002). Poeto asmeninis archyvas saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune, kurio darbuotojos Jūratė Ivanauskienė ir Reda Rėklytė parengė leidinį „Bernardas Brazdžionis. Archyvai“ (Kaunas, 2007). Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas išleido straipsnių rinkinį „Per pasaulį keliauja žmogus: Bernardo Brazdžionio šimtmečiui“ (Vilnius, 2008). 2011 m. Petras Palilionis išleido knygą „Tautos šauklio aidai : etiudai apie poetą Bernardą Brazdžionį“ (Kaunas), už kurią buvo apdovanotas pirmąja B. Brazdžionio premija. 2018 m. išleista „Laiškai, 1982–2002 m. / Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis“ (Vilnius), 2024 m. – B.  Brazdžionio, A. E. Puišytės „Žodžio šviesa didžiojoj kryžkelėj : laiškai, pokalbiai, eseistika, 1987–2002“ ([Vilnius]).

 • 1994 03 09 Bernardui Brazdžioniui suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.
 • 1995 09 21 poetui suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
 • 2003 07 11 prie namo Taikos pr. 21, kuriame jis gyveno 1936–1944 m., o nuo 1991–2001 m. atvažiuodavo kiekvieną vasarą, atidengtas paminklinis biustas (skulptorius Virginija Babušytė-Venckūnienė, architektas Alfredas Jakučiūnas).
 • 2006 m. Romainiuose B. Brazdžionio vardu pavadinta nauja gatvė.
 • 2007 02 02, 100-osioms gimimo metinėms, VDU Humanitarinių mokslų fakultete (K. Donelaičio g. 52–609) buvo atidaryta Bernardo Brazdžionio vardo auditorija, joje – paroda, atspindinti poeto studijų laikotarpį.
 • 2011 01 20 Kauno miesto savivaldybė įsteigė Bernardo Brazdžionio premiją (10 tūkstančių litų), kasmet skiriamą rašytojams, literatūrologams už per paskutinius dvejus metus parašytus aukšto lygio kūrinius.
 • 2013 06 06 Kauno „Versmės“ vidurinei mokyklai (Partizanų g. 22) suteiktas Bernardo Brazdžionio pagrindinės mokyklos vardas. Nuo 2014 04 10 – Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras, nuo 2016 06 14 – Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Bernardui Brazdžioniui suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas / Stasys Jokūbaitis // Kauno diena. – 1995, rugs. 22, p. 1, 3.
 2. B. Brazdžionis – devintas Kauno miesto garbės pilietis / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 1995, rugs. 22, p. 7.
 3. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 03 26 įsakymas Nr. A-204.
 4. Kaune atidengiamas paminklas poetui Bernardui Brazdžioniui // Respublika. – 2003, liep. 11, p. 19.
 5. Poetas pasitiks prie savo vartelių / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, liep. 12, p. 4.
 6. Jau metai, kai tarp mūsų nėra Bernardo Brazdžionio: [dailininko Antano R. Šakalio sukurtas vokas, skirtas poetui] // Lietuvos aidas. – 2003, liep. 12, p. 3.
 7. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 01 26 sprendimas Nr. T-18.
 8. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 01 20 sprendimas Nr. T-2.
 9. Kaune įsteigta Bernardo Brazdžionio premija // Nemunas. – 2011, saus. 27–vas. 2, p. 2.
 10. Skirta Tautos šaukliui, vis labiau virstančiam aidu / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, gruod. 23, p. 30–31.
 11. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 06 06 sprendimas Nr. T-349.
 12. Naujųjų mokslo metų pradžią Kaune laistė lietus. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, rugs. 3, p. 5.
 13. Kauno miesto savivaldybės 2014 04 10 sprendimas Nr. T-222.
 14. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 06 14 sprendimas Nr. T-326.
 15. Bernardas Brazdžionis / Garbės daktaras / Honorary Doctor. – Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/person/4-bernardas-brazdzionis/ [2021 03 02]
 16. Miesto Garbės piliečiai. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/ [2020 01 07]
 17. Atidengtas paminklas B. Brazdžioniui. Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030716/atmi_01.html [2010 08 11]
 18. B. Brazdžionis Kaune. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LIMIS-403281163 [2023 01 04]
 19. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla. – Prieiga per internetą: https://www.brazdzionis.lt/ [2023 11 07]