Bučas Bernardas


[1903 11 18 Naurašiliuose (Panevėžio r.) – 1979 12 21 Kaune; palaidotas Romainių kapinėse, antkapinio paminklo skulptorė Danutė Danytė-Varnauskienė], skulptorius, iliustruotojas.

1937–1979 m. gyveno Kaune.

Besimokydamas Panevėžio gimnazijoje, 1923–1925 m. dalyvavo pinigų projektų, pašto ženklų, kortų konkursuose ir laimėjo daugumą premijų. 1926 m., skulptoriaus Juozo Zikaro paskatintas ir globojamas rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, išvyko studijuoti dailės į Romą, kur 1927 m. laimėjo J. Adomaičio-Šerno paminklo konkursą Čikagoje. Vėliau studijavo Briuselio dailės akademijoje, 1936 m. gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, tobulinosi Paryžiuje. Čia susituokė su poete Salomėja Nėrimi. Po studijų menininkai įsikūrė Palemone, pagal B. Bučo projektą statytame name. Mūriniame priestate skulptorius buvo įsikūręs dirbtuvę.
1940–1941 m. skulptorius dėstė Kauno prekybos vidurinėje mokykloje. Ilgus metus vadovavo „Dailės“ kombinato meno tarybai.
Iliustravo liaudies pasakas, sukūrė Maironio antkapinį horeljefą prie Kauno arkikatedros bazilikos sienos (1934), bareljefus Žemės banko fasadui. 1938–1939 m. Vytauto Didžiojo karo muziejaus užsakymu sukurti S. Žukausko, V. Putvinskio, M. Jankaus, P. Vileišio biustai, skulptūra „Sėjėjas“ (1935, II variantas – 1939). 1955 m. karo muziejaus sodelyje pastatyta antkapinė poetės Salomėjos Nėries skulptūra 1992 m. perkelta į Petrašiūnų kapines.
2016 m. išleista Saulutės Genovaitės Markauskaitės monografija „Skulptorius Bernardas Bučas“ (Kaunas).

 • 2005 m. Palemone, ant namo S. Nėries g. 7, kur 1962 m. buvo įkurtas memorialinis muziejus, atidengta memorialinė lenta su užrašu: „Salomėjos Nėries memorialinis muziejus. Šį namą poetė Salomėja Bučienė-Nėris ir jos vyras skulptorius Bernardas Bučas pasistatė 1937 m. Čia gyveno iki 1941 m.“ Jame yra B. Bučo atminimui skirtų eksponatų.
 • 2012 02 10 Žaliakalnyje, prie namo Seinų g. 5 atidengta skulptūra-atminimo lenta (skulptorius Danielius Sodeika): „Šiame name 1951–1979 m. gyveno ir kūrė skulptorius Bernardas Bučas“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Autentiški dviejų menininkų namai : poetės Salomėjos Nėries ir skulptoriaus Bernardo Bučo namai Palemone įdomūs ne tik sukakčių dienomis / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, lapkr. 4, p. 11, 13.
 2. Skulptorius B. Bučas: tarp akmens ir poezijos : Nacionalinių vertybių rinkimai 2009 / Markuckytė, Elena, Pilkauskas, Donatas. – Iliustr. // Respublika. – 2009, rugs. 19, p. 15.
 3. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 06 28 įsakymas Nr. A-2343.
 4. Atminimo ženklas B. Bučui. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, vas. 11, p. 4.
 5. Neįprastai pagerbtas : [žinutė] // Vakaro žinios. – 2012, vas. 14, p. 4.
 6. Įamžintas atminimas / Eltos inf. // Naujos tėviškės žinios. – 2012, vas. 15, p. 6.
 7. Atidengta atminimo skulptūra – lenta Bernardui Bučui / Kauno miesto savivaldybės informacija. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2012, vas. 18, p. 8.
 8. Skulptorius Bernardas Bučas: gyvenimas ir kūryba / Jūratė Gaidelienė. – Iliustr. // Voruta. – 2014, sausio 18, p. 4.
 9. Skulptorius Bernardas Bučas / Saulutė Genovaitė Markauskaitė. – Kaunas, 2016. – P. 381–382, 384.