Budrys Dzidas


[1903 05 12 Paskynuose (Jurbarko r.) – 1971 05 15 Vilnius], ekonomistas, profesorius, akademikas.

1922–1940 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1922 m. rudenį atvykęs į Kauną, dirbo raštininku Geležinkelių valdyboje. Per metus pasiruošė iš dviejų paskutinių gimnazijos klasių kurso ir kitą pavasarį eksternu išlaikė brandos egzaminus. Tų pačių metų rudenį įstojo į Lietuvos universiteto Teisių fakulteto Ekonomikos skyrių, kurį 1927 m. baigė. 1926–1929 m. dėstė Kauno aukštesniojoje komercijos mokykloje ir „Aušros“ gimnazijoje. 1928–1935 m. dirbdamas Lietuvos banko Informacijos skyriuje ruošė užsienio ir Lietuvos ekonomikos apžvalgas Lietuvos banko biuleteniui. 1932–1940 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Bendradarbiavo su „Lietuviškos enciklopedijos“ redakcija, rašė straipsnius „Žiežirbai“, „Aušrinei“, „Lietuvos žinioms“, „Kultūrai“ ir kt.
Didvyrių kaime (Kauno r.) esančiame Lomankos miško pakraštyje 1937 m. ekonomikos profesorius nusipirko sodybą, o jo sūnus rašytojas Rimantas Budrys čia įkūrė dendrologinį parką, kuriame auga apie 110 rūšių medžių ir krūmų.
1938 m. Dz. Budrys apgynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją „Trumpalaikio žemės ūkio kreditavimo principai ir sistemos“, 1939 m. pavasarį – habilitacijos darbą „Centrinių bankų atviros rinkos politika“ ir tapo Kauno universiteto politinės ekonomijos ir statistikos katedros privatdocentu.
1940 m. kartu su A. Rimka parengė mokomąją priemonę „Statistika“.

  • [1980 m.] prie namo Gedimino g. 31 buvo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1928–1932 m. gyveno ekonomistas akademikas, profesorius Dzidas Budrys“ (tekstas lietuvių ir rusų kalbomis). 2004 m. lenta pavogta.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Naujas ekonomikos mokslų daktaras Dzidas Budrys. – Portr. // Lietuvos žinios. – 1938, lapkr. 11, p. 6.
  2. Vilniaus universiteto istorija. – [T. 3], 1940–1979. – 1979, įklija tarp. 352–353.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. Akademikas profesorius Dzidas Budrys (1903–1971) / Povilas Gylys, Leonas Simanauskas // Ekonomika. – T. 61 (2003). – 2003, p. 165–167.
  5. Pagerbtas iškilus kraštietis // XXI amžius. – 2013, birž. 14, p. 9.