Bulavas Jonas


[1903 07 24 Ginotuose (Rokiškio r.) – 1984 10 07 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], agronomas, selekcininkas, profesorius.

1957–1983 m. gyveno Kaune.

1928 m. baigė Žemės ūkio akademiją. 1931 m. Švedijoje studijavo selekciją. 1940–1983 m. (išskyrus 1941–1944 m.) dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje (LŽŪA) (dab. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija). 1956–1962 m. – LŽŪA rektorius, 1957–1976 m. – Augalininkystės katedros vedėjas, nuo 1977 m. – šios katedros profesorius-konsultantas.
Išvedė net 25 kviečių ir miežių veisles. Pirmasis pradėjo kryžminti rugius su kviečiais, sukūrė kvietrugius. 1957 m. jo iniciatyva netoli Kauno, Noreikiškėse, pradėti statyti nauji akademijos rūmai.
1956 m. išrinktas Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos (SSRS) žemės ūkio mokslo akademijos ir LSSR mokslų akademijos nariu korespondentu. 1961 m. jam suteiktas profesoriaus laipsnis, 1965 m. – Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. 1966 m. išrinktas Lietuvos genetikų ir selekcininkų draugijos prezidentu, kuriai vadovavo 10 metų. 1968 m. už selekcinio darbo rezultatus jam suteiktas habilituoto daktaro laipsnis.
Išleido vadovėlius „Augalų selekcija ir sėklininkystė“ (1963) ir „Bendroji augalų selekcija“ (1970). Parašė daugiau nei 120 mokslinių straipsnių.
2003 m. apie jį išleista knyga „Profesorius Jonas Bulavas“ (Kaunas, 2003).

 • 1984 10 19, švenčiant Lietuvos žemės ūkio akademijos 60-metį, prie memorialinio profesoriaus Jono Bulavo Augalininkystės ir selekcijos kabineto atidengta atminimo lenta. 1985 m. Selekcijos ir sėklininkystės kabinetas (Studentų g. 11, 403 kab.) pavadintas Jono Bulavo vardu. 2003 06 26, minint 100-ąsias gimimo metines, akademijos skvere, prieš centrinius rūmus esančioje Rektorių alėjoje atidengtas paminklinis biustas „Profesorius Jonas Bulavas“ (skulptorius Marijus Petrauskas).
 • [1990 m.] prie namo Vaižganto g. 35 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1960–1984 m. gyveno selekcininkas profesorius Jonas Bulavas“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. „Lietuvos žemės ūkio akademijos ir sėklininkystės kabinetas…“. – (Ministerijose) // Žemės ūkis. – 1985, Nr. 7, p. 30.
 2. Kauno miesto LDT VK 1986 06 13 potvarkis Nr. 237.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Profesorius Jonas Bulavas / Kazimieras Bėčius, Osvaldas Kažemėkas. – Iliustr. // Universitetinio žemės ūkio mokslo raida Lietuvoje. – Kaunas, 1999. – P. 323–327.
 5. Jono Bulavo šimtųjų gimimo metinių minėjimas / Rasa Jagaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2003, birž. 28, p. 4.
 6. Buvo paprastas, tikrai žemės žmogus. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2003, liep. 17–rugs. 10, p. 16–17.
 7. Ryškūs pėdsakai Noreikiškėse / Juvencijus Petrulis. – Faks. // Žemės ūkis. – 2003, Nr. 7, p. 30.
 8. Profesorius Jonas Bulavas / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslo skyrius, Lietuvos žemdirbystės institutas. – Kaunas : Viešoji įstaiga „Linos pasaulis“, 2003. – 159, [1] p.
 9. Gerbiamas rektorių atminimas / Algirdas Motuzas. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2009, lapkr. 7, p. 21.
 10. Rektorių alėja / Algirdas Juozas Motuzas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2010, kovo 4, p. 13.
 11. Individuali statyba sovietų Lietuvoje : trijų Kauno namų atvejis / Nojus Kiznis. – Iliustr., žml., planas. – Bibliografija išnašose // Naujasis židinys-Aidai. – 2022, Nr. 3, p. 26–32.
 12. Sovietų laikų ponai ir poeto vargai / Dr. Marija Oniščik. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, bal. 29, priedas „Santaka“, p. 6–7.
 13. Jūs gaunate butą : gyvenamoji architektūra Lietuvoje 1940–1990 metais : [kolektyvinė monografija] / Marija Drėmaitė, Viltė Janušauskaitė, Nojus Kiznis, Matas Šiupšinskas. – [Vilnius] : Lapas, [2023]. – P. 203–205.
 14. Agronomo Jono Bulavo namas. – Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/76B2337E-6B25-4F33-AA7F-5CBEE235F669 [2023 01 11]