Čepėnas Pranas


[1899 04 04 Veleikiuose (Zarasų r.) – 1980 10 03 Worcesteryje (JAV); 1998 m. perlaidotas Petrašiūnų kapinėse], pedagogas, istorikas, visuomenės veikėjas.

1922–1944 m. gyveno Kaune.

Dirbo pedagoginį darbą Kauno pradžios mokykloje, J. Tumėno brandos kursuose. 1924–1926 m. skaitė paskaitas V. Kudirkos liaudies universitete. 1931–1940 m. dirbo „Lietuviškosios enciklopedijos“ sekretoriumi, 1940–1944 m. – vienu iš redaktorių. 1935 m. kartu su Kaziu Boruta ir Albina Sirutyte-Čepėniene parengė Tarptautinių žodžių žodyną (1936).
1944 m. pasitraukė į Vakarus.

  • 1995 07 26 P. Čepėno šeimos lėšomis prie namo Vydūno al. 61 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1932–1944 m. gyveno istorikas, visuomenės veikėjas, Lietuvių enciklopedijos redaktorius Pranas Čepėnas. Mirė 1980 m. Worcesteryje, JAV“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Prof. Pranas Čepėnas, kuriam balandžio 4 suėjo 80 metų amžiaus. – Portr. // Aidai. – 1979, Nr. 4, p. 183.
  2. Kauno miesto mero 1995 07 26 potvarkis Nr. 426.
  3. Pagerbtas Prano Čepėno atminimas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, spal. 4, p. 4.
  4. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  5. Pranas Čepėnas: gyvenimo ir veiklos bruožai / Aldona Vasiliauskienė. – Bibliogr.: 73 pavad. // Istorija: Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. – Nr. 45 (2000), p. 35–45.
  6. Vydūno al. 61. – Prieiga per internetą: http://archimede.lt/kaunas/pastatas/832 [2022 10 11]