Čepinskis Vincas


[1871 05 03 Dargaičiuose, (Šiaulių r.) – 1940 08 22 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], fizikas, chemikas, profesorius, visuomenės veikėjas.

1920–1940 m. gyveno Kaune.

1894 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto Matematikos ir gamtos fakultetą, įgijo fiziko chemiko specialybę. 1920–1922 m. dėstė fiziką Aukštuosiuose kursuose Kaune. 1922–1936 m. – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius, 1922–1923 m. ir 1928–1929 m. – prorektorius, 1923–1924 m. ir 1929–1933 m. – rektorius, 1922–1926 m. – Fizikos katedros vedėjas, 1926–1936 m. – Fizikos-chemijos katedros vedėjas. 1926 m. – Lietuvos švietimo ministras.
Parengė ir išleido knygas: „Fizikos paskaitos“ (7 sk., 1923–1926 m), „Atomas“ (1924), „Branduolio chemija“ (1937), „Fizinė chemija“ (4 d., 1928–1933), monografiją „Elektroninė valentingumo teorija“ (1928) ir kt.
Apie 1934–1936 m. sukurtas Vinco Čepinskio portretinis medalionas (skulptorius Juozas Zikaras), 1982 m. – atminimo medalis (dailininkė Skaistė Žilienė). 2021 04 30 išleistas Ugnės Žilytės kurtas 0,84 Eur nominalo pašto ženklas „Vinco Čepinskio 150-osios gimimo metinės“.
Serijoje „Lietuvos mokslo paminklai“ išleista Zenono Mačionio ir Jono Čepinskio knyga „Profesorius Vincas Čepinskis“ (Vilnius, 1992).

 • 1933 m. viena iš Aleksoto mikrorajono gatvių pavadinta jo vardu. 1987 m. buv. P. Morozovo gatvei grąžintas V. Čepinskio vardas.
 • 1967 m. prie namo V. Putvinskio g. 25 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1936–1940 m. gyveno fizikas ir elektrochemikas prof. V. Čepinskis“.
 • 1987 m. V. Čepinskio vardas suteiktas Kauno politechnikos instituto (KPI) (dab. Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos fakulteto Fizikinės chemijos ir elektrochemijos laboratorijai (Radvilėnų pl. 19), kurioje atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Leonas Žuklys).
 • [1991 m.] Vytauto Didžiojo universitete įsteigta V. Čepinskio stipendija, skirta labai gerai besimokantiems Informatikos ir Gamtos mokslų fakultetų studentams.
 • 2001 05 03 VDU tiksliųjų mokslų skaitykla ir Fizikinės cheminės analizės laboratorija (Vileikos g. 8–602/605) pavadintos profesoriaus V. Čepinskio vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto LDT VK 1989 05 24 sprendimas Nr. 197.
 2. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, ap. 1, b. 808, lap. 80.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) įamžintų objektų sąrašas.
 4. VDU Gamtos mokslų fakulteto dekano D. Mickevičiaus pateikta informacija.
 5. Čepinskis Vincas /1871–1940/ // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 112–113.
 6. Vytauto Didžiojo universitetas. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2014. – P. 105.
 7. Profesorius Vincas Čepinskis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/510285829?s_id=787NNqnEolzEnQul&s_ind=21&valuable_type=EKSPONATAS [2023 01 18]