Čepulis Stasys


[1910 06 01 Šukeliškėje (Ignalinos r.) –1989 04 14 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], chirurgas odontologas, medicinos mokslų daktaras, profesorius.

1950–1989 m. gyveno Kaune.

1950–1984 m. Kauno medicinos instituto (KMI) dėstytojas, jo Stomatologijos katedros (1950–1958 m.), Chirurginės stomatologijos katedros (1958–1984 m.) vedėjas. Tyrinėjo dantų karieso priežastis, šia tema 1954 m. apgynė daktaro disertaciją. 1957 m. jam suteiktas medicinos mokslų daktaro laipsnis, 1959 m. – profesoriaus, 1970 m. – Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo Garbės vardas.
1969 m. vadovavo Tarybų sąjungos stomatologų delegacijai įstojant į Tarptautinę stomatologų federaciją. 1981 m. jo vadovaujami stomatologai Lietuvoje atliko pirmąsias dantų implantacijos operacijas. Buvo ilgametis Stomatologų mokslinės draugijos pirmininkas. Skaitė pranešimus respublikinėse ir sąjunginėse konferencijose, užsienyje: Paryžiuje (1967), Varnoje (1968), Niujorke (1969). Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė virš 200 mokslinių darbų.
Per ilgus pedagoginio darbo metus, gausiam būsimųjų gydytojų stomatologų būriui profesorius nuoširdžiai ir kvalifikuotai perteikė teorines bei praktines žinias, skiepijo meilę pasirinktai specialybei. Jam vadovaujant apginta 11 medicinos mokslo kandidato disertacijų.
Parengė vadovėlį „Chirurginė stomatologija“ (1974), su kitais bendraautoriais – vadovėlius „Klinikinė chirurgija“ (1969, 1980), „Klinikinė gastroenterologija“ (1979, 1988). Buvo daugelio mokslinių tarybų, komisijų nariu, žurnalų „Stomatologija“, „Czasopismo stomatologiczne“, „Sveikatos apsauga“ redakcinių tarybų ir kolegijų nariu, Didžiosios lietuviškos tarybinės enciklopedijos konsultantu ir kt. Jam redaguojant, buvo išleisti devyni „Lietuvos TSR stomatologų darbai“ tomai.
1971 m. apie S. Čepulį ir jo šeimą Lietuvos kino studija sukūrė dokumentinę kino apybraižą „Atrasti save“ (režisierė Bytautė Pajėdienė).
Minint profesoriaus 100-ąsias gimimo metines, išleista atsiminimų knyga „Profesorius Stasys Čepulis“ (Vilnius, 2010).

 • 2010 m. Žaliakalnyje, ant namo E. Fryko g. 10 atidengta atminimo lenta su bareljefu: „Šiame name 1960–1989 m. gyveno gydytojas stomatologas, medicinos mokslų daktaras, profesorius Stasys Čepulis“. Jo skulptūrinis portretas tebepuošia buvusią namų biblioteką.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 07 21 įsakymas Nr. A-2539.
 2. Prof. Stasiui Čepuliui 100 metų / R. Kubilius. – Iliustr. // Odontologų rūmų žinios. – 2010, Nr. 1, p. 11.
 3. Prof. S. Čepuliui atminti – konferencija ir knyga / Alina Bičkienė. – Iliustr. // Draugas. – 2010, liep. 20, p. 10.
 4. Profesorius Stasys Čepulis : [atsiminimai apie stomatologą chirurgą S. Čepulį (1910–1989) / redaktorių kolegijos pirmininkė Irena Balčiūnienė]. – Vilnius : Knygiai, 2010. – P. 51.
 5. Paminėtas pirmojo bibliotekos direktoriaus Stasio Čepulio 100-metis / Janina Valančiūtė. – Portr. // Tarp knygų. – 2011, Nr. 1, p. 25–26.
 6. Būkime pažįstami. – Iliustr. // Kaunas pilnas kultūros. – 2017, Nr. 10 (spalis), p. 5.
 7. Stasys Čepulis : medicinos gydytojas, gydytojas veido ir žandikaulio chirurgas, medicinos mokslų daktaras, medicinos mokslų habilituotas daktaras, profesorius / Ričardas Kubilius. – Portr. // Iškilieji Lietuvos gydytojai odontologai / sudarytojai Irena Balčiūnienė, Alina Pūrienė, Ingė Lukšaitė. – Vilnius : Spaudmeta, 2012. – P. 29–37.
 8. Stasys Čepulis : [ekslibrisas gydytojui, burnos, veido ir žandikaulių chirurgui, pirmajam Lietuvos medicinos bibliotekos direktoriui] : [1994, lino raižinys : reprodukcija] / Lara Claudio // Ekslibrisai gydytojams / [Liutauras Labanauskas, Aistė Sivakovaitė, Regina Vaišvilienė]. – Vilnius : Lietuvos gydytojų sąjunga, 2017. – P. 58.
 9. Lietuvių gydytojo chirurgo, stomatologo, medicinos mokslų daktaro, prof. Stasio Čepulio anūko Šarūno Čepulio prisiminimų fragmentai : [pasakoja Šarūno Čepulio žmona Lilija Baltrušaitytė Čepulienė]. – Iliustr. // Akademiko Tado Ivanausko fenomenas / Mečislovas Žalakevičius. – Kn. 1, Gyvenimas ir veikla. – 2022, p. 660–661.
 10. Namai Kaune, kurie saugo istorijas. Žmonių ir daiktų [2020-02-14]. – Prieiga per internetą: https://vintazozenklai.lt/interjeras/namai-kaune/ [2023 01 19]