Dambrauskas Jonas


[1892 06 04 Pamusiuose (Širvintų raj.) – 1982 03 08 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse; antkapinio paminklo architektas Jonas Jucaitis, bareljefo autorius dailininkas P. Baronas], kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas.

1920–1982 m. gyveno Kaune (ilgus metus gyveno Savanorių pr. 63–8).

1917 m. baigė Varšuvos muzikos institutą (vargonų klasę). 1921 m. – Mergaičių amatų mokyklos muzikos mokytojas, 1922–1946 m. – Valstybės teatro orkestro artistas, dirigentas, chormeisteris, 1923–1939 m. – Kauno Įgulos bažnyčios Lietuvos kariuomenės reprezentacinio choro vadovas, 1926–1931 m. – Radiofono kvarteto vadovas, 1946–1950 m. – Kauno universiteto studentų choro dirigentas, 1950–1952 m. – Kauno politechnikos instituto choro vadovas.
1922 m. įsteigė „Gabijos“ draugiją, buvo išrinktas jos pirmininku ir choro vadovu. Dirigavo Kauno miesto dainų šventėse. Sukūrė operą „Valdovas“ (1943, neišliko), oratoriją „Pro hominibus“ (1936), choro ir solo dainų, giesmių, harmonizavo liaudies dainų. Taip pat parašė muziką dramos spektakliams, perkūrė K. Petrausko operą „Eglė žalčių karalienė“.
Apdovanotas: „Šaulių žvaigždės“ medaliu ir Gedimino ordino palydo garbės ženklu (1939), 1962 m. suteiktas nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas.
2002 m. išleista Vytauto Dambrausko knyga „Kompozitorius Jonas Dambrauskas“ (Kaunas).

  • 1987 06 09 prie namo Rotušės a. 1 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1920–1929 m. gyveno ir kūrė kompozitorius, choro dirigentas, LTSR nusipelnęs meno veikėjas Jonas Dambrauskas“.
  • 2014 03 11 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Nepriklausomybės a. 14A) atidengtas bareljefas: „1923–1939 m. Įgulos bažnyčioje vadovavo chorui ir rengė simfoninius koncertus kompozitorius dirigentas Jonas Dambrauskas / Įamžinimo sumanytojas dirigentas prof. Petras Bingelis / fundatorius Arvydas Garbaravičius / skulptorius Stasys Žirgulis“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  2. Įamžintas atminimas // Literatūra ir menas. – 1986, rugpj. 2, p. 3.
  3. Kompozitorius Jonas Dambrauskas / Vytautas Dambrauskas. – Kaunas : Naujasis amžius, 2002. – 194 p.
  4. Kovo 11 d., antradienį Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje… : [skelbimas] // Kauno diena. – 2014, kovo 10, p. 3.
  5. Pagerbti sakralinės muzikos sklaidos atstovai / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2014, kovo 14, priedas „Santaka“, p. 2.
  6. Kompozitoriui, vargonininkui, dirigentui Jonui Dambrauskui – 130. – Prieiga per internetą: https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/kompozitoriui-vargonininkui-dirigentui-jonui-dambrauskui-130/exh-274/pratarme/case-1410 [2023 01 26]