Dambrauskas Liudas

 

[1921 04 25 Kuronyse (Kėdainių r.) – 2003 11 25 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], chemikas, technikos mokslų daktaras, rezistentas, rašytojas ir publicistas.

1942–1945 m., 1955–1973 m., 1984–2003 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1941 m. sukilimo dalyvis. 1942 m. baigęs Kėdainių gimnaziją, įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) cheminės technologijos fakultetą ir mokytojavo Kaune. Dalyvavo antinacinėje veikloje, prisidėjo prie Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) įkūrimo. 1944 m. su kitais įkūrė Lietuvos išlaisvinimo tarybą ir buvo jos vadovas.
1945 04 07 nuteistas ir kalintas Spasko Lageryje (Kazachija), ten susirgo tuberkulioze.
1955 m. grįžo į Kauną, dirbo fabrike. 1962 m. neakivaizdiniu būdu baigė Maskvos politechnikos institutą, 1969 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją. Iki 1973 m. dirbo „Inkaro“ gamykloje Kaune, 1973–1984 m. – Vilniuje.
Paskelbė per 50 mokslinių darbų, iš kurių 21 laikomi išradimais. Rašė straipsnius į nelegalius leidinius.
1984 m. suimtas ir iki 1987 m. kalintas Mordovijoje.
1990 m. buvo JAV lietuvių fondo „Į laisvę“ vienas steigėjų ir tarybos pirmininkas, o 1993 m. – rezistencinio paveldo bendrijos „Atmintis“ steigėjas ir vadovas.
1996 m. apdovanotas DLK kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.
Išleistos jo knygos: „Gyvenimo akimirkos: atsiminimai“ 2 d. (1990), „Žvilgsnis į dabartį : atsiminimai, apmąstymai“ (1992), „Baravykų raistas“ (1997), „Politinių aistrų sūkury : atsiminimai, apmąstymai“ (1994), „Spingsulė tamsaus tunelio gale“ (1995), „Praeities aidai“ (1997), „Svetimų nepalaužtas, savų nepaklupdytas“ (1999), „Kovo 11-osios tragizmas : Mūsų valstybingumo keliai ir šunkeliai“ (2001), „Išeinančiojo mintys: dienoraščiai“ (2005).

  • 2000 05 18 suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. „Norėčiau, kad būtų daugiau šviesos ir dvasios romumo“, – sako Liudas Dambrauskas, švenčiantis 75-ąsias savo gimimo metines : [pokalbis su buvusiu tremtiniu, rašytoju, politiku, visuomenininku / užrašė] Irena Petraitienė, Bronius Juršė. – Portr. // Kauno diena. – 1996, bal. 25, p. 8.
  2. Garbės piliečių vardai E. Viskantai ir L. Dambrauskui // Tėviškės žinios. – 2000, geg. 19, p. 14.
  3. Liudo Dambrausko šviesa / Arvydas Juozaitis. – Portr. // Santara. – Nr. 40 (2004), p. 60–64.
  4. Išeinančiojo mintys : dienoraščiai / Liudas Dambrauskas. – Vilnius : Gairės, 2005. – 381, [2] p., [8] iliustr. lap.
  5. Dambrauskynėje skamba keturių kartų juokas / Agnė Smolienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, saus. 28, p. 1, 12–13.
  6. Miesto Garbės piliečiai. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/ [2020 01 07]